خرید آپارتمان در باغ فیض تهران

خیابان پیامبر مرکزی یک خوابه
خیابان مرکزی دو خوابه
1
باغ فیض سه خوابه
بزرگراه اشرفی اصفهانی دو خوابه
1
دو خوابه / طبقه پنجم
1
دو خوابه
1
دو خوابه / طبقه همکف
1
دو خوابه
محدوده پونک سه خوابه
1
دو خوابه