خرید آپارتمان در باغستان کرج

خ 18 غربی دو خوابه / طبقه چهارم

103 متر 2 خوابه در بهترین لوکیشن باغستان جنوبی نور گیر عالی طبقه 4 نما رومی سند تک برگ بازسازی شده کف سرامیک کولر اسپلیت پکیج و رادیاتور ام...

باغستان غربی خیابان شبنم 5 دو خوابه / طبقه دوم

باغستان غربی خیابان شبنم 5 ملک جنوبی واحد سمت خیابان نما سنگ 3 سال ساخت 5 طبقه 2 واحدی طبقه دوم 2 خواب پارکین...

باغستان غربی خیابان لاله 4 غربی سه خوابه / طبقه دوم

باغستان غربی خیابان لاله 4 غربی ملک شمالی واحد سمت حیاط نما رومی کلید نخورده 5 طبقه 2 واحدی طبقه دوم 3 خواب 2...

باغستان غربی خیابان لاله دوم شرقی دو خوابه / طبقه سوم

باغستان غربی خیابان لاله دوم شرقی ملک شمالی واحد جنوبی 11 سال ساخت نما سنگ 4 طبقه 3 واحدی طبقه سوم 2 خواب پا...

باغستان غربی خیابان لاله 3 شرقی دو خوابه / طبقه چهارم

باغستان غربی خیابان لاله 3 شرقی ملک جنوبی واحد شمالی 9 سال ساخت نما سنگ 4 طبقه 3 واحدی طبقه چهارم 2 خواب پارکی...

باغستان غربی خیابان لاله 4 غربی دو خوابه / طبقه دوم

باغستان غربی خیابان لاله 4 غربی ملک جنوبی واحد جنوبی 12 سال ساخت نما سنگ 6 طبقه 2 واحدی طبقه دوم 2 خواب پارکی...

باغستان غربی خیابان لاله 4 غربی سه خوابه / طبقه اول

باغستان غربی خیابان لاله 4 غربی ملک شمالی واحد سمت حیاط کلید نخورده نما رومی 6 طبقه 2 واحدی طبقه اول 3 خواب...

باغستان غربی بلوار پرستار دو خوابه / طبقه چهارم

باغستان غربی بلوار پرستار ملک جنوبی واحد جنوبی 8 سال ساخت نما سنگ 4 طبقه 6 واحدی طبقه چهارم 2 خواب پارکینگ...

خیابان بوستان 9 دو خوابه / طبقه سوم

بلوار باغستان خیابان بوستان 9 ملک شمالی واحد شمالی 13 سال ساخت 3 طبقه 3 واحدی طبقه سوم 2 خواب پارکینگ انبار...

خیابان بوستان 9 دو خوابه / طبقه سوم

بلوار باغستان خیابان بوستان 9 ملک شمالی واحد شمالی جنوبی 21 سال ساخت 3 طبقه 3 واحدی طبقه سوم 2 خواب پارکینگ ان...

باغستان غربی جنب مخابرات سه خوابه / طبقه سوم

باغستان غربی جنب مخابرات ملک جنوبی واحد سمت خیابان نما رومی 1 سال ساخت 6 طبقه 2 واحدی طبقه سوم 3 خواب پارکینگ...

باغستان غربی سه خوابه / طبقه دوم

# فروش باغستان غربی خیابان شبنم 8 ملک جنوبی واحد سمت خیابان نما تلفیقی 4 سال ساخت 8 طبقه 2 واحدی طبقه دوم 3 خو...

باغستان غربی دو خوابه / طبقه چهارم

# فروش باغستان غربی بلوار پرستار ملک شمالی واحد شمالی 9 سال ساخت نما سنگ 4 طبقه 3 واحدی طبقه چهارم 2 خواب...

دو خوابه / طبقه چهارم

# فروش بلوار باغستان خیابان بوستان 8 ملک جنوبی واحد سمت خیابان نما سنگ 10 سال ساخت 4 طبقه 3 واحدی طبقه چهارم 2...

خیابان بوستان 3 سه خوابه / طبقه دوم

بلوار باغستان خیابان بوستان 3 ملک شمالی واحد سمت حیاط کلید نخورده 6 طبقه 5 واحدی طبقه دوم 3 خواب پارکینگ بالکن...