خرید آپارتمان در بابل

شهرک توحید سه خوابه / طبقه اول
کوچه گل طبقه دوم
دو خوابه
سه خوابه / طبقه سوم
طبقه سوم
دو خوابه / طبقه دوم
خیابان ضرابپور سه خوابه
طبقه دوم
کوچه اشرفی دو خوابه
کوچه مهتاب دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه سوم
بلوار کمربندی شرقی بوستان دو خوابه
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
کمربندی شرقی خیابان گلستان دو خوابه / طبقه پنجم