خرید آپارتمان در ایلام

دو خوابه / طبقه هفتم

واحد۹۰متری در مجتمع آلامتو طبقه هفت دو خوابه سند آزاد مستعد دریافت هرگونه وام تا سیصد میلیون شیک خالی طبقه هفت سیصدونود تخفیف هم دارن پای معامله

دو خوابه / طبقه اول

واحد۹۰متری در مجتمع آلامتو طبقه اول دو خوابه سند آزاد مستعد دریافت هرگونه وام تا سیصد میلیون شیک خالی طبقه اول چهارصدوده تخفیف هم دارن پای معامله

دو خوابه / طبقه پنجم

یک واحد نودوپنج متری دو خوابه شیک در مجتمع تاکسیرانی بلوک چهار طبقه ۵ چهل و هشت میلیون رهن تا سال دیگه قسطش ماهی سیصد و پنجاه قیمت چهارصد میلیون تخفیف...

سه خوابه / طبقه پنجم

#پیش_فروش #واحد ✔️١٨٤متر ✔️٣خواب ✔️یك خواب مستر ✔️٢آشپزخانه ✔️٢بر ✔️جنوبی_شرقی ✔️پاركینگ ✔️انباری ✔️آسانسور 📌كل ساختمان٧طبقه(٥طبقه مسكو...

دو خوابه

🔻١١٥متر 💢٢خواب 💢سند آزاد 💢سقف كناف 💢روشویی و شیرآلات نصب 💢كولر گازی 💢پكیج 💢انباری 💢پاركینگ 💢آسانسور 🔰كل ساختمان٦طبقه(٤طبقه هر طبقه ٣واحد)(...

بلوار آزادی - آزادی٩ كوچه شهید كرمپور دو خوابه / طبقه اول

٨٥متر 💢٢خواب 💢طبقه اول 💢جنوبی 💢كمد 💢كابینت 💢پكیج 💢گازصفحه ای 💢پرده 💢كاغذ دیواری 💢پاركینگ 💢آسانسور 💰قیمت: ١١٥.٠٠٠.٠٠٠میلیون نقد+٢٥.٠٠٠.٠٠...

دو خوابه

متر:٨٢ ✔️٢خواب ✔️فول امكانات ✔️فاقدپاركینگ ✔️سندآزاد ✔️جنوبی ✔️طبقه ٤ 💰قیمت:492.000.000 میلیون

یک خوابه / طبقه پنجم

٧٥متر ✔️یك خواب ✔️كمد ✔️كابینت ✔️پركینگ ✔️انباری ✔️كف سرامیك ✔️آسانسور ✔️ساخت١٣٨٨ 📌٥طبقه و ٢٠واحد (طبقه٥) 📍آدرس:بلواردانشجو 💰قیمت: 35...

دو خوابه

✔️١٠٧متر ✔️٢خواب ✔️كمد ✔️كابینت ✔️سقف كناف ✔️هود ✔️گاز ✔️پكیج ✔️كولر ✔️سند آزاد 📌٤طبقه و پیلوت(كلا٨واحد) 📌بر خیابان١٤متری 📍آدرس:٢٤متری...

دو خوابه

#فروش #واحد ✔️١٢٠متر ✔️٢خواب ✔️فول امكانات ✔️كمد ✔️كابینت ✔️آسانسور ✔️پاركینگ ✔️جنوبی ✔️گذر ١٤متری ✔️سال ساخت ١٣٩٤ 📌٥طبقه٢واحدی(طبقه پنج...

✔️٢٠١متر ✔️هرطبقه١٢٨متر ✔️سند آزاد ✔️آسانسور 📌درحال ساخت ٢طبقه و پیلوت 📌ملك فوق در مرحله گچ كاری میباشد 📌استحكام ٥طبقه 💰آدرس:مبارزان 💰قی...

دو خوابه

#فروش #واحد ✔️١١٨متر ✔️٢خوابه ✔️یك خواب مستر ✔️پكیج ✔️شیرآلات ✔️پاركینگ بدون مزاحم ✔️شمالی-جنوبی ✔️سال ساخت1398 📌كلید نخورده 📍آدرس:بلوار...

دو خوابه

#فروش #واحد ✔️٨٦متر ✔️٢خواب ✔️پكیج ✔️كولر ✔️گاز صفحه ای ✔️كمد ✔️كابینت ✔️هود ✔️آسانسور ✔️پاركینگ 📌طبقه٤ 📌دارای ١٤.٠٠٠.٠٠٠میلیون وام كه...