خرید آپارتمان در انسجام قم

سه خوابه / طبقه سوم

قیمت : 1,872,500,000 تومان قم , انسجام , انسجام بین بلوار شهید کریمی و انسجام . کد ملک : 5818نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قابلیت معاوضه : ن...

سه خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه ششم

قیمت : 1,080,000,000 تومان قم , انسجام , خیابان عدالت خیابان محرابی کوچه2 . کد ملک : 5803نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قابلیت معاوضه : ندارد...

یک خوابه / طبقه پنجم

قیمت : 700,000,000 تومان قم , انسجام , بر خ اصلی مجتمع فدک . کد ملک : 5807نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قابلیت معاوضه : دارد | مساحت (مترمرب...

انسجام ۱۴ دو خوابه / طبقه سوم

۹۵ متر تک واحدی خوش نقشه تمام نور دو خواب سند تک برگ موقعیت ملکی بسیار خوب منطقه شخصی ساز و خلوت

یک خوابه / طبقه پنجم

قیمت : 670,000,000 تومان قم , انسجام , خیابان عدالت . کد ملک : 5785نوع سند : قرارداد واگذاری سازمان مسکن | کاربری : مسکونی | قابلیت معاوضه : ندارد |...

واقع در خیابان انسجام دو خوابه

۱۰۰ میلیون پای سند دو واحدی خوش نقشه شخصی ساز

دو خوابه / طبقه سوم

قیمت : 1,100,000,000 تومان قم , انسجام , خیابان عدالت خیابان قاعمی کوچه 4 . کد ملک : 5759نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قابلیت معاوضه : ندارد...

چهار خوابه

انسجام قیمت : 13,300,000,000 تومان . کد ملک : 5769نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قابلیت معاوضه : ندارد | مساحت (مترمربع) : 215 | عمربنا : 0...

سه خوابه / طبقه اول

قیمت : 1,450,000,000 تومان قم , انسجام , خیابان عدالت بین کوچه 8و10 . کد ملک : 5731نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قابلیت معاوضه : ندارد | مسا...

دو خوابه / طبقه دوم

قیمت : 1,420,000,000 تومان قم , انسجام , خیابان عدالت 20و22 . کد ملک : 5732نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قابلیت معاوضه : ندارد | مساحت (مترم...

کوچه۱۵ سه خوابه / طبقه همکف

بدون امکانات و کلید نخورده

سه خوابه / طبقه ششم