خرید آپارتمان در اندیشه کرج

1
محوطه اندیشه دو خوابه
2
فاز 1 دو خوابه / طبقه سوم
1
خیابان چهارم غربی یک خوابه
1
فاز 1 یک خوابه / طبقه دوم
1
محوطه صدف سه خوابه / طبقه دوم
1
فاز 1 یک خوابه / طبقه اول
1
محوطه اندیشه یک خوابه / طبقه سوم
1
فاز 1 دو خوابه / طبقه دوم
1
محوطه اندیشه یک خوابه / طبقه دوم
1
فاز 1 یک خوابه / طبقه اول