دسترسی سریع به مناطق مهم تهران

خرید آپارتمان در اندیشه تهران

طبقه دوم

فایل فروش دوسر 💟💟 ۷۲ متر 💞 روبه نما 💌 نور عالی ❣️ ۹ واحدی طبقه ۲ ❤️ ابتدای ۱۱ غربی پلاک ۱۸ ❤️❤️ ❣️ پارکینگ اختصاصی💓 شیک 💕 ک...

طبقه دوم

فایل فروش دوسر 💟💟 ۶۹متر 💞 روبه افتاب 💌 تخلیه طبقه ۲❤️ کلا ۴ واحد نما سنگ ❤️❤️ خیابان ۸ شرقی ❣️ پارکینگ اختصاصی کل ساختمان ۱ پار...

طبقه اول

فایل فروش دوسر 💟💟 ۴۱ متر 💓 طبقه ۱ با اسانسور ❤️ ساختمان ونیز 💜💜 خیابان ارتش🤩 پارکینگ اختصاصی❣️❣️🤩🤩 شیک😻 اماده تخلیه🤩 کولر...

طبقه ششم

😘😘فایل فروش دوسر 😘😘 45متر 🔔 ساختمان پوریا ارتش 🍒🍒 پارکینگ اختصاصی 😍 کولر گازی🥶 اسانسور دار 📤 کابینت ام دی اف🥁 نورپرداز...

طبقه چهارم

فایل فروش دوسر 💟💟 ۴۷ متر 💞 💌 طبقه ۴با اسانسور ❤️ ساختمان پوریا❤️❤️ خیابان ارتش❣️ پارکینگ اختصاصی💓 شیک 💕 کناف کاری نورپردازی ❤️...

طبقه اول

فایل فروش دوسر 💟💟 ۴۷ متر 💞 💌 طبقه ۱ با اسانسور ❤️ ساختمان ونیز ❤️❤️ خیابان ارتش❣️ پارکینگ اختصاصی💓 شیک 💕 کناف کاری نورپردازی ❤...

طبقه دوم

فایل فروش دوسر 💟💟 ۶۹متر 💞 روبه افتاب 💌 تخلیه طبقه ۲❤️ کلا ۴ واحد نما سنگ ❤️❤️ خیابان ۸ شرقی ❣️ پارکینگ اختصاصی کل ساختمان ۱ پار...

طبقه اول

فایل فروش دوسر 💟💟 ۴۵ متر 💞 روبه نما 💌 طبقه ۱ با اسانسور ❤️ ساختمان پوریا ارتش ❤️❤️ خیابان ارتش❣️ پارکینگ مشاع واقعی💓 شیک 💕 تخت...

طبقه اول

😘😘فایل فروش دوسر 😘😘 ۵۱متر 🔔 ساختمان اطلاعات مطهری پلاک ۳۰ 🍒🍒 خوش نقش پارکینگ مشاع😍 ۶ سال ساخت طبقه اول 💕💕 روبه نما❤️ ک...