خرید آپارتمان در امامزاده عبدالله همدان

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:138 🔴آپارتمان فروشی:امامزاده عبدالله 🔴متراژ:۵۶ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۷میلیون 🔴کل قیمت:۹۵۲میلیون...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:138 🔴آپارتمان فروشی:امامزاده عبدالله 🔴متراژ:۵۶ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۷میلیون 🔴کل قیمت:۹۵۲میلیون...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:92 🔴آپارتمان فروشی:امامزاده عبدالله 🔴متراژ:۱۱۵ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۶...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:38 🔴آپارتمان فروشی:امامزاده عبدالله 🔴متراژ:۱۰۲ 🔴سال ساخت:۹۲ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۳۲...

امامزاده عبدالله دو خوابه / طبقه سوم

کد 5709

پشت فروشگاه رفاه یک خوابه / طبقه دوم
بلوار علویان بن بست شفعیان یک خوابه / طبقه دوم
ابتدای بلوار علوی .کوچه سنگستانی.ساختمان بانک پارسیان یک خوابه / طبقه دوم
مسجد امامزاده عبدالله کوچه شهبازی دو خوابه / طبقه اول
کوچه حاج مصطفی-بن بست ساعتیان یک خوابه / طبقه دوم
بلوار علویان کوچه قصابان سه خوابه / طبقه اول
امام زاده عبد الله پشت بانک ملی دو خوابه / طبقه اول
یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:464 🔴آپارتمان فروشی:امام زاده عبد الله 🔴متراژ:۶۵ 🔴سال ساخت:۸۴ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۰میلیون ،۵۰۰ 🔴کل قیمت:۶۳۸م...

بلوار علویان امام زاده عبدالله سه خوابه / طبقه چهارم

تک واحدی جنوبی پارکینگ مزاحم دار تحویل 20 روز دیگه به صورت خشک به فروش میرسد مشاور شما حمیدی

سه خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:424 🔴آپارتمان فروشی:امام زاده عبدالله 🔴متراژ:۱۳۳ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۱۲میلیون ۸۰۰ 🔴کل قیمت:۱میلی...