خرید آپارتمان در الهیه مشهد

بلوار رحمانیه دو خوابه / طبقه چهارم
بلوار رحمانیه دو خوابه / طبقه سوم
بلوار رحمانیه دو خوابه
بلوار رحمانیه دو خوابه / طبقه اول

کد : 13864 متراژ : 90 طبقه : 1 تعداد طبقات : 5 تعداد واحدها : 22 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 4 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

بلوار رحمانیه دو خوابه / طبقه چهارم

کد : 13835 متراژ : 95 طبقه : 4 تعداد طبقات : 5 تعداد واحدها : 9 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 0 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

بلوار رحمانیه دو خوابه / طبقه سوم

کد : 13806 متراژ : 96 طبقه : 3 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 8 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 2 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

بلوار رحمانیه دو خوابه / طبقه سوم

کد : 13821 متراژ : 83 طبقه : 3 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 12 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 6 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

بلوار رحمانیه سه خوابه / طبقه اول

کد : 13801 متراژ : 155 طبقه : 1 تعداد طبقات : 5 تعداد واحدها : 15 تعداد خواب : 3 عمر بنا : 3 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویر...

بلوار رحمانیه دو خوابه / طبقه اول
بلوار رحمانیه دو خوابه / طبقه چهارم
بلوار رحمانیه سه خوابه / طبقه دوم
بلوار رحمانیه دو خوابه / طبقه سوم

کد : 13739 متراژ : 110 طبقه : 3 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 8 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 0 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

بلوار رحمانیه دو خوابه / طبقه اول

کد : 13632 متراژ : 100 طبقه : 1 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 12 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 5 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویر...

بلوار رحمانیه دو خوابه / طبقه سوم

کد : 13636 متراژ : 96 طبقه : 3 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 13 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 0 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

بلوار رحمانیه دو خوابه / طبقه اول

✔️مشهدمقدس،الیهه✔️رحمانیه۳۱ ✔️فروش_آپارتمان_بازسازی_خوش نقشه ✔️قیمت کل=۷۶۰میلیون ✔️نقدی پای قرارداد۳۹۰م+ قابلیت۱۳۰م رهن+قابلیت۲۴۰م وام ✔️قیمت جای...