خرید آپارتمان در اقدسیه تهران

1
سه خوابه / طبقه سوم
1
اقدسیه گلستان جنوبی سه خوابه / طبقه سوم
1
سه خوابه / طبقه چهارم
1
قدسیه .لاله دو خوابه / طبقه سوم
1
اقدسیه لاله دو خوابه / طبقه اول
1
سه خوابه
1
اقدسیه گلستان شمالی سه خوابه / طبقه اول
7
کوچه گلزار سه خوابه / طبقه پنجم
5
کوچه صنایع دو خوابه / طبقه دوم
1
گلزار سه خوابه / طبقه سیزدهم