خرید آپارتمان در اقدسیه تهران

1
سه خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه / طبقه سیزدهم
1
محله اقدسیه سه خوابه
محدوده گلزار سه خوابه
یک خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه
دو خوابه
سه خوابه
دو خوابه / طبقه دوم