خرید آپارتمان در اعتمادیه همدان

دو خوابه / طبقه سوم
سه خوابه
دو خوابه
سه خوابه
سه خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه اول
روبروی پارک پرواز سه خوابه
پشت پارک چمران سه خوابه
بلوار بهارستان دو خوابه / طبقه همکف

موقعیت:جنوبی

دو خوابه
دو خوابه / طبقه چهارم

جهت ملک و موقعیت: شمالی غربی