خرید آپارتمان در اصفهان

آپارتمان دوطرف نور 115 متر خانه اصفهان بلوار سپاه دو خوابه / طبقه چهارم

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) --------------------------------------- آپارتمان واقع در خانه اصفهان بلوار سپاه قیمت : ۲ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان م...

آپارتمان نوساز تک واحدی دوطرف نور 113متر خ رزمندگان دو خوابه / طبقه اول

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) -------------------------------------- آپارتمان واقع در خیابان رزمندگان قیمت : ۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون تومان متراژ : ۱...

آپارتمان 90 متری در ملک شهر اصفهان

آگهی جدید
آپارتمان ۹۰ متر ملک شهر خیابان شهید صادقیان دو خوابه / طبقه اول

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) ----------------------------------------- آپارتمان واقع در ملک شهر خیابان شهید صادقیان قیمت : ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ت...

آپارتمان 90 متری در اشراق اصفهان

آگهی جدید
آپارتمان نوساز 90متر خیابان اشراق شمالی دو خوابه / طبقه اول

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) -------------------------------------- آپارتمان واقع در خیابان اشراق شمالی قیمت : ۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان متراژ...

آپارتمان نوساز 110 متر خیابان نگارستان دو خوابه / طبقه سوم

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) ----------------------------------------- آپارتمان نوساز واقع در خیابان نگارستان قیمت : ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان...

آپارتمان 165 متری در ملک شهر اصفهان

آگهی جدید
آپارتمان ۱۶۵ متر ملک شهر خیابان انقلاب اسلامی سه خوابه / طبقه چهارم

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) ----------------------------------------- آپارتمان واقع در ملک شهر خیابان انقلاب اسلامی قیمت : ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون...

آپارتمان نوساز ۱۶۵ متر خیابان جابرانصاری سه خوابه / طبقه دوم

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) ----------------------------------------- آپارتمان واقع در خیابان جابر انصاری قیمت : ۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان متر...

آپارتمان 95 متری در ملک شهر اصفهان

آگهی جدید
آپارتمان بازسازی شده ۹۵ متر خیابان کاوه دو خوابه / طبقه سوم

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) ----------------------------------------- آپارتمان واقع در سه راه ملک شهر خیابان آزادی قیمت : ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ت...

آپارتمان نوساز ۲۰۰ متر خیابان رباط سوم سه خوابه / طبقه سوم

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) ----------------------------------------- آپارتمان سوپر لوکس واقع در خیابان رباط سوم قیمت : ۵ میلیارد تومان متراژ :...

آپارتمان نوساز تک واحدی ۱۷۰متر خانه اصفهان خ سپاه سه خوابه / طبقه ششم

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) ----------------------------------------- آپارتمان واقع در خانه اصفهان خیابان سپاه قیمت : ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان...

آپارتمان نوساز ۳ طرف نور ۱۳۲متر خانه اصفهان خ سپاه سه خوابه / طبقه اول

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) ---------------------------------------- آپارتمان واقع در خانه اصفهان خیابان سپاه قیمت : ۳ میلیارد و ۱۶۸ میلیون تومان...

آپارتمان 90 متری در اشراق اصفهان

آگهی جدید
آپارتمان نوساز 90 متر خ اشراق شمالی طبقه اول

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) ---------------------------------------- آپارتمان واقع در خیابان اشراق شمالی قیمت : ۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان مترا...

آپارتمان 114 متری در اشراق اصفهان

آگهی جدید
آپارتمان نوساز رو به آفتاب ۱۱۴ متر خ اشراق جنوبی دو خوابه / طبقه چهارم

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) ----------------------------------------- آپارتمان واقع در خیابان اشراق جنوبی قیمت : ۱ میلیارد و ۸۲۴ میلیون تومان مت...

آپارتمان نوساز 77 متر خیابان فلاطوری دو خوابه / طبقه ششم

ملک آسا ( املاک فرزین سابق ) ----------------------------------------- آپارتمان واقع در خیابان فلاطوری قیمت : ۱ میلیارد و ۶۱۷ میلیون تومان متراژ :...

میرزاطاهر سه خوابه / طبقه سوم

کد A۴۸۰ میرزا طاهر ۱۳۰ متر سه خواب ، یک مستر طبقه سوم ۲سال ساخت کلا ۷ واحد سه طرف نور