خرید آپارتمان در اسلام شهر

اکازیون

آپارتمان 126 متری در شهرک الهیه اسلام شهر

4 هفته قبل
دو خوابه

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 8001 🛣محدوده: اسلامشهر، الهیه 🏢متراژ: 126 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 10 🗓 سال ساخت: 1399 🏠موقعیت:...

اکازیون

آپارتمان 50 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8241 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🛑بلوار خلیج فارس🛑 🏢متراژ: 50 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 16 📜نوع سند...

ویژه

آپارتمان 74 متری در شهرک واوان اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8133 🛣محدوده: اسلامشهر، واوان 🏢متراژ: 74 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 12 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: جنو...

ویژه

آپارتمان 100 متری در مهدیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 8189 🛣محدوده: اسلامشهر، مهدیه 🏢متراژ: 100 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 4 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

ویژه

آپارتمان 83 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه پنجم

#فروش مجتمع مسکونی کد: 8148 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،جام جم 🏢متراژ: 83 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 5 🏢تعداد واحد: هر طبقه ۶ واحد 🗓 سال ساخت:...

ویژه

آپارتمان 94 متری در شهرک واوان اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه اول

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 8114 🛣محدوده: اسلامشهر، واوان 🏢متراژ: 94 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 3 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت: 1...

ویژه

آپارتمان 58 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8252 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 58 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 12 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: جن...

ویژه

آپارتمان 93 متری در شهرک الهیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8206 🛣محدوده: اسلامشهر، الهیه 🏢متراژ: 93 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 4 🏢تعداد واحد: 12 🗓 سال ساخت: 1399 🏠موقعیت: ج...

ویژه

آپارتمان 52 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8203 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 52 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 12 🗓 سال ساخت: 1390 🏠موقعیت:...

ویژه

آپارتمان 105 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8201 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، اصناف 🏢متراژ: 105 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 10 🗓 سال ساخت: 1399 🏠...

اکازیون

آپارتمان 85 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

3 هفته قبل
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8069 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 85 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 15 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

اکازیون
دو خوابه / طبقه چهارم

طبقه پنجم نیز موجود است. کد:5357

اکازیون
سه خوابه / طبقه سوم

کد:7329

اکازیون

آپارتمان 78 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

3 هفته قبل
دو خوابه / طبقه سوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 8066 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 78 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 3 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

اکازیون
دو خوابه / طبقه پنجم

60میلیون برای سند نزد خریدار میماند کد:7315