خرید آپارتمان در اسدآباد

دو خوابه

#فروش_آپارتمان فروش دو واحد اپارتمان واقع درکنار جاده امام زاده شهراب طبقه سوم وچهارم ۸۰متری دوخوابه داری ۲۵ملیون وام ۴درصداقساط ماهیانه250هزار.امک...

طبقه اول

#فروش_ساختمان فروش یک طبقه ساختمان واقع در شهرک خزایی به مساحت120متر مربع با سند تک برگ و کلیه امکانات به روز و سرویس کامل 40میلیون وام جانبازی دار...

خیابان 18متری برق یک خوابه / طبقه چهارم

#فروش_واحد_آپارتمان فروش واحد آپارتمان واقع در خیابان 18متری برق به مساحت 60متر مربع یک خوابه طبقه چهارم با کلیه امکانات کابینت..کف سرامیک..آسان...

دو خوابه / طبقه اول

#فروش_واحد_آپارتمان فروش واحد آپارتمان واقع در شهرک سید احمد(همیاری شهرداری) طبقه اول به مساحت71متر مربع دو خوابه با کلیه امکانات کابینت فلز.mdf.....

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش_آپارتمان فروش آپارتمان واقع در شهرک شهرداری طبقه دوم به مساحت83متر مربع دو خوابه با کلیه امکانات و سرویس کامل سند آزاد قیمت هر متر مربع2می...

دو خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان فروش آپارتمان واقع در شهر ک شهرداری به مساحت های 85و80متری هر کدام دو خوابه طبقه اول بدون امکانات سند آزاد قیمت هر متر مربع2میلیون...

یک خوابه

#فروش_آپارتمان فروش واحد آپار تمان واقع در شهرک قندی به مساحت 75متر مربع یک خوابه با کلیه امکانات 17میلیون وام دارد قیمت هر متر مربع1میلیون 900هز...

دو خوابه

#فروش_آپارتمان فروش واحد آپارتمان واقع در شهرک سید احمد واحدهای همیاری شهرداری به مساحت 65متر مربع دو خوابه با کلیه امکانات کابینتmdf...پکیج...کف...

دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش_واحد_آپارتمان فروش واحد آپارتمان واقع در شهرک شهرداری طبقه دوم به مساحت83متر مربع سند آزاد دو خوابه با کلیه امکانات و سرویس کامل قیمت هر مت...