خرید آپارتمان در اردبیل

فاز 1.یاسمن 5 دو خوابه / طبقه سوم

آپارتمان 140 متری در حافظ اردبیل

آگهی جدید
طبقه سوم
خیابان شهریار سه خوابه / طبقه هفتم

دوکله.متری 70 تومان.تخفیف دارد.فروش فوری

سه خوابه

موقعیت عالی فروش فوری

طبقه پنجم
خیابان35 متری
شرقی 4 طبقه دوم
خیابان خارزمی. دو خوابه / طبقه اول
اردبیل. بلوار امام علی

متراژ  270آپارتمان قیمت  6میلیارد و 750 محله بر بلوار امام علی  

اردبیل.بر بلوار امام علی

متراژ 125 آپارتمان قیمت3 میلیارد 125 بر بلوار امام علی

طبقه سوم
مسکن مهر میراشرف دو خوابه / طبقه چهارم