خرید آپارتمان در اردبیل

عباسیه , عالی قاپو محله عباسیه طبقه سوم
شهرک آزادی , شهرک آزادی
میدان پلیس , میدان پلیس
شهرک کارشناسان فاز3 طبقه اول
شهرک کارشناسان فاز3 طبقه چهارم
شهرک کارشناسان فاز3 , خیابان الهیه
خیابان ملاهادی طبقه سوم
اسماعیل بیگ , خیابان عناصری
شهرک کارشناسان فاز3 طبقه اول
شهرک ساحلی , محدوده قره بایر