خرید آپارتمان در ارتش جنوبی تبریز

دو خوابه / طبقه دوم

شماره ملک3577 نوع ملک :آپارتمان وضعیت :فروش قیمت :قیمت کل 650میلیون تومان آدرس کامل : تبریز - منطقه ارتش جنوبی مشخصات عرصه :کاربری مسکونی امتیاز...