خرید آپارتمان در ابهر

کوچه ناصر خسرو دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه چهارم
طالقانی شمالی،خیابان ارغوان 16متری سروش یک خوابه / طبقه اول
طالقانی جنوبی،18متری پردیس یک خوابه / طبقه سوم
بلوار بسیج میدان خاتم النبیاء شهرک مینو دو خوابه / طبقه دوم
بلوار طالقانی جنوبی کوچه خاکسار دو خوابه
بلوار طالقانی کوچه ارس باران سه خوابه
خیابان ولیعصر برج آبی یک خوابه
میدان ترمینال یک خوابه / طبقه چهارم
بلوارطالقانی جنوبی انتهای ارس باران کوچه سیما طبقه دوم