خرید آپارتمان در آمل

سرخرود , محدوده سرخرود طبقه چهارم
آمل , محله آمل
جاده هراز طبقه دوم
6
کلاکسر , دریای68 طبقه چهارم
1
جاده نور , جاده نور
1
جاده نور , جاده نور
میدان شهید حسین فهمیده , بلوار امام رضا
2
میدان شمع پل هوایی , بلوار امام رضا
1
میدان میرحیدر آملی , بلوار مفرد
1
بلوار طالب آملی , دریای55