خرید آپارتمان در آمل

لاله 2 دو خوابه / طبقه دوم
شهرک بسیجیان فاز یک دو خوابه / طبقه سوم
رضوان57 سه خوابه / طبقه چهارم
دریای67 طبقه دوم
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه سوم
بلوار شهید قاسمی دو خوابه / طبقه اول
دریای51 دو خوابه
کوچه ی رحیمی شهرک مروارید فاز3 دو خوابه / طبقه سوم
آفتاب60 سه خوابه / طبقه دوم
آفتاب6 سه خوابه
لاله 13 سه خوابه / طبقه سوم
کوچه ی لطفی دو خوابه / طبقه اول
آفتاب24 دو خوابه / طبقه سوم
امیر12 یک خوابه / طبقه همکف