خرید آپارتمان در آرامگاه باباطاهر همدان

دو خوابه / طبقه سوم

فروش واحد 116 متری پشت اتکا جناب موسوی

دو خوابه / طبقه چهارم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد: ۵۵۶۰ 📌منطقه: میدان باباطاهر 📏متراژ:۸۲ 💰قیمت کل: ۸۲۸میلیون و۲۰۰هزار 💵قیمت هر متر: ۱۰میلیون و۱۰۰هزار...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:406 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۱۹۵ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد: 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۱۱میلیون 🔴کل قیمت:۲میلیاردو۱۴۰ 🔴وام:...

کوچه قصابان دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه اول

پیش فروش اپارتمان 88 متری

دو خوابه / طبقه چهارم

پیش فروش اپارتمان 68 متری

میدان باباطاهر دو خوابه / طبقه پنجم

کد 4

دو خوابه / طبقه چهارم

🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۹میلیون و۶۰۰ 🔴کل قیمت:۹۶۰میلیون 🔴وام: 🔴سند...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش:اپارتمان 🔘کد:5264 📌منطقه:باباطاهر 📏متراژ: 101 💰قیمت کل: 757میلیون500 تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و500هزار تومان 📦امکانات:7طبقه و24واحد...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:130 🔴آپارتمان فروشی:میدان باباطاهر 🔴متراژ:۱۰۱ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۲۴ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون و۵۰۰ 🔴کل قیمت:۷۶۰میلی...

دو خوابه / طبقه سوم

🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۷۵ 🔴سال ساخت:۹۱ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۱ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۸میلیون 🔴کل قیمت:۶۰۰میلیون 🔴وام: 🔴سند: 🔴مو...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:107 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۱۰۵ 🔴سال ساخت:۸۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۲ 🔴چند واحد:۲ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۶۳۰میلیون 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد:5045 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۸۸ 🔴سال ساخت:۹۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۲۴ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۷میلیون و۵۰۰ 🔴کل قیمت:۶۶۰میلیون 🔴تو...