خرید آپارتمان در آرامگاه باباطاهر همدان

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: 🔘کد: 1574 📌منطقه: باباطاهر 📏متراژ: 172 💰قیمت کل:1میلیارد و 800 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان...

یک خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4129 📌منطقه: باباطاهر 📏متراژ: 58 💰قیمت کل: 290میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون تومان 📦امکانات: 4طبقه 10واحد، طبقه دوم،...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد:4094 📌منطقه: باباطاهر 📏متراژ: 80 💰قیمت کل: 440میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد،...

چهار خوابه

🏡کد: 644 🔴آپارتمان فروشی: باباطاهر 🔴متراژ:260 🔴متری :6میلیون و500هزار 🔴قیمت کل:1میلیارد 700میلیون 🔴چندخواب:4 🔴چند طبقه:1و 2و3و 4 🔴چند واحد:4...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3960 📌منطقه: باباطاهر 📏متراژ: 91 💰قیمت کل: 480 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 300 هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 20 و...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان پیش فروش 🔘کد: 3936 📌منطقه: باباطاهر 📏متراژ: 116 💰قیمت کل: 661 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 700 هزار تومان 📦امکانات:...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:709 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:106 🔴متری:4میلیون 250 🔴قیمت کل:450میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:88 🔴امک...

🏡کد: 1167 🔵ملک((ویلایی)) فروشی: فرعی باباطاهر 🔵متراژ:305 🔵زیربنا:89--175-74 🔵متری:6میلیون و500هزار 🔵قیمت کل:2 میلیارد 🔵چندطبقه: 3 🔵چند واحد:3...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:638 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ: 50 🔴متری :6میلیون 🔴قیمت کل:300میلیون 🔴چندخواب:1 🔴چند طبقه:4 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:94

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:616 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:90 🔴متری:3میلیون و 900 🔴قیمت کل:350میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:81

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:608 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ: 89 🔴متری:4میلیون و500 🔴قیمت کل:400میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:2 🔴چند واحد:2 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:82

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:597 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:80 🔴متری:6میلیون500 🔴قیمت کل:520میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:7 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:94

چهار خوابه

🏡کد: 644 🔴آپارتمان فروشی: باباطاهر 🔴متراژ:260 🔴متری :6میلیون و500هزار 🔴قیمت کل:1میلیارد 700میلیون 🔴چندخواب:4 🔴چند طبقه:1و 2و3و 4 🔴چند واحد:4...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:638 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ: 50 🔴متری :6میلیون 🔴قیمت کل:300میلیون 🔴چندخواب:1 🔴چند طبقه:4 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:94

یک خوابه / طبقه دوم

?کد:544 ?آپارتمان فروشی:باباطاهر ?متراژ:52 ?متری:5میلیون و 800 ?قیمت کل:301میلیون ?چندخواب:1 ?چندطبقه:3 ?چند واحد:3 ?طبقه:2 ?سال ساخت:87 ?ا...