خرید آپارتمان در آباده

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی : C 288 ✔️فروش آپارتمان ✔️طبقه دوم ✔️۱۲۵ متر مربع زیربنا ✔️سه خواب ✔️پارکینگ و انباری دارد ✔️پکیج _ رادیات _ کابینت هایگلاس _ آیفون ت...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی : C 292 ✔️فروش مسکن مهر اداره گاز ✔️طبقه پنجم ✔️۱۰۰ متر مربع زیربنا ✔️دو خواب ✔️پارکینگ و انباری دارد ✔️پکیج _ رادیات _ کابینت MDF _ آ...

دو خوابه / طبقه دوم

کد آگهی : C 284 ✔️فروش آپارتمان ✔️طبقه دوم ✔️۱۲۰ متر مربع زیربنا ✔️دو خواب ✔️ ۵۰ متر مربع پارکینگ و انباری ✔️بلوار استقلال _ مجتمع بهداشت...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی : C 282 ✔️فروش آپارتمان ✔️طبقه اول ( ساختمان دو واحدی ) ✔️۱۲۰ متر مربع زیربنا ✔️دو خواب ✔️متر پارکینگ و انباری دارد ✔️سند آزاد ✔️بلو...

دو خوابه

کد آگهی : C 283 ✔️فروش آپارتمان ✔️طبقه دوم ( ،ساختمان دو واحدی ) ✔️۹۰ متر مربع زیربنا ✔️دو خواب ✔️۳۰ متر پارکینگ و انباری دارد ✔️سند آزاد ✔️...

دو خوابه / طبقه دوم

کد آگهی : C 276 ✔️فروش آپارتمان ✔️طبقه دوم ✔️۸۰ متر مربع زیربنا ✔️دو خواب ✔️ پارکینگ و انباری دارد ✔️بلوار استقلال ✔️قیمت : تماس

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی : C 269 ✔️فروش آپارتمان ✔️اسکلت : بتن ✔️طبقه دوم ✔️۱۱۷ متر مربع زیربنا ✔️سه خواب ✔️کابینت MDF _ پرده سلطنتی _ کاغذ دیواری درب برقی و ....

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی : C 180 ✔️فروش آپارتمان ✔️طبقه اول ✔️۱۰۵ متر مربع زیربنا ✔️دو خواب ✔️کابینت MDF _ پرده ✔️پارکینگ و انباری دارد ✔️بلوار بوعلی _ مجتمع...

خیابان ۱۷ شهریور خیابان حافظ دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی : A 265 ✔️فروش آپارتمان ✔️اسکلت : بتن ✔️طبقه اول ✔️۹۶ متر مربع زیربنا ✔️دو خواب ✔️آسانسور _ پکیج _ رادیات _ کابینت هایگلاس آیفون تصوی...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی : A 264 ✔️فروش آپارتمان ✔️اسکلت : شناژ ✔️طبقه اول ✔️۹۵ متر مربع مساحت ✔️دو خواب ✔️کفپوش _ کابینت MDF _ پرده سلطنتی _ آیفون تصویری و .....

دو خوابه

کد آگهی : C 254 ✔️فروش آپارتمان ✔️۱۲۳ متر مربع زیربنا ✔️دو خواب ✔️پارکینگ و انباری ✔️خیابان شهید بهشتی ✔️قیمت : تماس

خاتم الانبیا دو خوابه

کد آگهی : C 250 ✔️فروش آپارتمان ✔️۹۰ متر مربع زیربنا ✔️دو خواب ✔️پارکینگ و انباری ✔️خیابان خاتم الانبیا ✔️قیمت : تماس ✔️سند آزاد برای اخذ وام

دو خوابه / طبقه اول

✔️فروش آپارتمان ✔️طبقه اول ✔️۱۰۵ متر مربع زیربنا ✔️دو خواب ✔️کابینت MDF _ پرده ✔️پارکینگ و انباری دارد ✔️بلوار بوعلی _ مجتمع پارسه ✔️قیمت : تما...

سه خوابه / طبقه اول

✔️فروش آپارتمان ✔️طبقه اول ✔️۱۲۰ متر مربع زیربنا ✔️سه خواب ✔️پارکینگ و انباری دارد ✔️خیابان تختی ✔️سند آزاد برای اخذ وام ✔️قیمت : تماس

یک خوابه / طبقه اول

کد آگهی : C 275 ✔️فروش آپارتمان ✔️طبقه اول ✔️۷۱ متر مربع زیربنا ✔️یک خواب ✔️سند آزاد برای اخذ وام ✔️خیابان مدرس ✔️قیمت : تماس