آگهی های گرگان املاک

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک : 5318 یک واحد مسکونی واقع در گلشهر شمالی3 به متراژ 95 مترمربع ✔️4 طبقه 8 واحد -طبقه 2 ✔️2 خواب ✔️14 سال س...

سه خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک : 5316 یک واحد مسکونی واقع درچاله باغ- قدس2 به متراژ 125 مترمربع ✔️4 طبقه 4 واحد -طبقه 1 ✔️3 خواب ✔️4 سال ساخ...

گلبرگ 1 دو خوابه / طبقه دوم

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک : 5299 یک واحد مسکونی واقع در گلبرگ1 به متراژ 99 مترمربع ✔️3 طبقه-9 واحد -طبقه 2 ✔️2 خواب ✔️20 سال ساخت ✔...

سه خوابه / طبقه اول

کد ملک : 5265 یک واحد مسکونی واقع در مطهری14 به متراژ 135 مترمربع ::4 طبقه-4 واحد -طبقه 1 ::3 خواب :نوساز - :نما سنگ - کابینت ندارد -...

سه خوابه / طبقه پنجم

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک : 5264 یک واحد مسکونی واقع در صیاد13 به متراژ 138 مترمربع ✔️5 طبقه-10 واحد -طبقه 5 ✔️3 خواب ✔️8 سال ساخت ✔...

دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک :5298 یک واحد مسکونی واقع در گرگانپارس به متراژ 115 مترمربع ✔️5 طبقه 10 واحد-طبقه 4رو به نما ✔️2 خواب ✔️نوسا...

دو خوابه / طبقه سوم

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک : 5296 یک واحد مسکونی واقع در بلور دانش به متراژ 119 مترمربع ✔️4 طبقه 8 واحد -طبقه 3 ✔️2 خواب ✔️10 سال سا...

سه خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک : 5314 یک واحد مسکونی واقع در شهرک تالار به متراژ 180 مترمربع ✔️5 طبقه-5 واحد -طبقه 1 ✔️3 خواب ✔️پیش فروش -...

سه خوابه / طبقه سوم

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک : 5313 یک واحد مسکونی واقع در تختی4 به متراژ 155 مترمربع ✔️4 طبقه-20 واحد -طبقه 3(2تا بلوک 10واحدی) ✔️3 خواب...

سه خوابه / طبقه سوم

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک : 4598 یک واحد مسکونی واقع در عدالت41 به متراژ 155 مترمربع ✔️4 طبقه- 4 واحد -طبقه 1و2و3 ✔️3 خواب ✔️نوساز...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک : 5310 یک واحد مسکونی واقع در عدالت88 - اندیشه3 به متراژ 90 مترمربع ✔️4 طبقه-5 واحد -طبقه 2 ✔️2 خواب ✔️نوساز...

سه خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک : 5309 یک واحد مسکونی واقع در عدالت88 - اندیشه3 به متراژ 170 مترمربع ✔️4 طبقه-5 واحد -طبقه 1 ✔️3 خواب ✔️نوسا...

دو خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک : 5306 یک واحد مسکونی واقع در عدالت21- کمانگری3 به متراژ 86 مترمربع ✔️4 طبقه-12 واحد -طبقه 1 ✔️2 خواب ✔️17سا...

آذر7 دو خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک :5288 یک واحد مسکونی واقع در 5آذر - آذر7 به متراژ 100 مترمربع ✔️4 طبقه 8 واحد -طبقه 1 ✔️16 سال ساخت ✔️ 2...

دو خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان 🔺کد ملک : 5233 یک واحد مسکونی واقع در عدالت47 - میربهبهانی1 به متراژ 102 مترمربع ✔️3 طبقه-6 واحد -طبقه 1 ✔️2 خواب ✔...

مزیدی
مزیدی
آگهی فروش 586
آگهی اجاره178

آژانس گرگان املاک

گرگان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره