آگهی های گروه املاک آوا

آپارتمان 100 متری در هپکو اراک

آگهی جدید
فاز3 دو خوابه / طبقه چهارم

کد3242

آپارتمان 108 متری در هپکو اراک

آگهی جدید
فاز3 دو خوابه / طبقه چهارم

#اراک_فاز3 #کد_فایل_3247 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 108 قدرالسهم 100 تعداد اتاق 2 طبقه 4 کل طبقات ساختمان 11 تعداد واحد در طبقه 6 تعداد کل وا...

آپارتمان 97 متری در هپکو اراک

آگهی جدید
فاز3 دو خوابه / طبقه هفتم

#اراک_فاز3 #کد_فایل_3246 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 97 قدرالسهم 100 تعداد اتاق 2 طبقه 7 کل طبقات ساختمان 13 تعداد واحد در طبقه 6 تعداد کل واح...

آپارتمان 123 متری در هپکو اراک

آگهی جدید
فاز3 سه خوابه / طبقه چهارم

#اراک_فاز3 #کد_فایل_3245 #فروش_آپارتمان متراژ زمین 200 متراژ بنا 123 قدرالسهم 100 تعداد اتاق 3 طبقه 4 کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه...

آپارتمان 200 متری در هپکو اراک

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه اول

#اراک_هپکو #کد_فایل_3243 #فروش_آپارتمان متراژ زمین 200 متراژ بنا 120 قدرالسهم 100 تعداد اتاق 2 طبقه 1 کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طب...

آپارتمان 92 متری در هپکو اراک

آگهی جدید
فاز3 دو خوابه / طبقه یازدهم

#اراک_فاز3 #کد_فایل_3241 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 92 قدرالسهم 100 تعداد اتاق 2 طبقه 11 کل طبقات ساختمان 13 تعداد واحد در طبقه 6 سال ساخت...

خانه 200 متری در هپکو اراک

آگهی جدید
فاز 2 اردیبهشت چهار خوابه

#اراک_فاز 2 اردیبهشت #کد_فایل_3240 #فروش_حیاط_دار متراژ زمین 200 متراژ بنا 240 عرض گذر 10 عرض ملک 10 تعداد اتاق 4 کل طبقات ساختمان 5 سال...

خانه 117 متری در اوحدی اراک

آگهی جدید
دو خوابه

#اراک_اوحدی #کد_فایل_3238 #فروش_حیاط_دار متراژ زمین 117 متراژ بنا 117 عرض گذر 8 عرض ملک 11 تعداد اتاق 2 کل طبقات ساختمان 1 سال ساخت 1388...

دو خوابه / طبقه چهارم

#اراک_مسکن مهر #کد_فایل_3209 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 84 تعداد اتاق 2 طبقه 4 کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 6 سال ساخت 1391 مشخص...

دو خوابه / طبقه چهارم

#اراک_صادقیه #کد_فایل_3223 #فروش_آپارتمان متراژ بنا 85 قدرالسهم 100 تعداد اتاق 2 طبقه 4 کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 6 تعداد کل...

#اراک_نظم آباد #کد_فایل_3239 #فروش_زمین متراژ زمین 1200 عرض گذر 12 عرض ملک 35 وضعیت ملک : سند دارد,مشاع نوع زمین : باغ,مزروعی 1200زمین...

#اراک_نظم آباد #کد_فایل_3212 #فروش_زمین متراژ زمین 612 عرض گذر 10 عرض ملک 16 وضعیت ملک : قولنامه ای,تراکم پایین نوع زمین : مسکونی 612متر...

خانه 117 متری در اوحدی اراک

آگهی جدید
دو خوابه

کد3238

آپارتمان 74 متری در مسکن اراک

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه چهارم

کد3237

خانه 200 متری در هپکو اراک

آگهی جدید
فاز 2 اردیبهشت چهار خوابه

#اراک_فاز 2 اردیبهشت #کد_فایل_3240 #فروش_حیاط_دار متراژ زمین 200 متراژ بنا 240 عرض گذر 10 عرض ملک 10 تعداد اتاق 4 کل طبقات ساختمان 5 سال سا...

نظمی
نظمی
آگهی فروش 447
آگهی اجاره9
ابلفضل نظمی
ابلفضل نظمی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0

آژانس گروه املاک آوا

اراک

هپکو گلزار 15

آگهی های فروش

آگهی های اجاره