آگهی های گرزین

مغازه 58 متری در قائمشهر قائم شهر

آگهی جدید

کد فایل: 2275 وضعیت سکونت: مالک موقعیت جغرافیایی واحد: شمالی کابینت: MDF کفپوش: سرامیک نوع سند: شخصی تعداد طبقات: 6 نمای ساختمان: سنگی

مغازه 117 متری در جاده کیاکلا قائم شهر

آگهی جدید

کد فایل: 2271 نوع سند: شخصی موقعیت جغرافیایی واحد: شمالی موقعیت جغرافیایی بنا: شمالی کفپوش: سنگ سایر امکانات: سرویس بهداشتی ایرانی

مغازه 80 متری در خیابان بابل قائم شهر

آگهی جدید

امکانات امنیتی: درب ضد سرقت نوع سند: شخصی سیستم گرمایشی و سرمایشی: پکیج کابینت: MDF نمای ساختمان: سنگی موقعیت جغرافیایی واحد: شمالی کفپوش: سنگ...

مغازه 70 متری در خیابان جویبار قائم شهر

آگهی جدید

موقعیت جغرافیایی بنا: شمالی سیستم گرمایشی و سرمایشی: پکیج موقعیت جغرافیایی واحد: شمالی تعداد واحد در طبقه: 1 کد فایل: 2260 وضعیت سکونت: مالک تعد...

مغازه 90 متری در قائمشهر قائم شهر

آگهی جدید

کد فایل: 2257 وضعیت سکونت: مالک کابینت: MDF تعداد پارکینگ: بدون پارکینگ کفپوش: سرامیک تعداد طبقات: 4 موقعیت جغرافیایی واحد: شمالی تعداد واحد در...

مغازه 83 متری در خیابان بابل قائم شهر

آگهی جدید

نمای ساختمان: سنگی امکانات امنیتی: درب ضد سرقت تعداد واحد در طبقه: 4 آشپزخانه: هود سیستم گرمایشی و سرمایشی: پکیج نوع سند: شخصی کفپوش: سنگ کابین...

مغازه 84 متری در خیابان تهران قائم شهر

آگهی جدید

کد فایل: 2252 تعداد پارکینگ: ۱ سیستم گرمایشی و سرمایشی: پکیج کفپوش: سرامیک وضعیت سکونت: مالک موقعیت جغرافیایی بنا: شمالی تعداد طبقات: 5 موقعیت...

دفتر کار 465 متری در قائمشهر قائم شهر

آگهی جدید

موقعیت جغرافیایی بنا: شمالی کفپوش: سرامیک موقعیت جغرافیایی واحد: شمالی وضعیت سکونت: مالک ارتفاع مغازه: 5 تعداد پارکینگ: بدون پارکینگ نوع سند: شخ...

مغازه 56 متری در خیابان ساری قائم شهر

آگهی جدید

نوع سند: شخصی کد فایل: 2265 تعداد طبقات: 5 سیستم گرمایشی و سرمایشی: پکیج تعداد واحد در طبقه: 20 موقعیت جغرافیایی بنا: شمالی موقعیت جغرافیایی واح...

مغازه 1600 متری در جاده کیاکلا قائم شهر

آگهی جدید

وضعیت سکونت: مالک نمای ساختمان: سنگی کد فایل: 2260 تعداد طبقات: 5 تعداد پارکینگ: بدون پارکینگ امکانات امنیتی: درب ضد سرقت کفپوش: سرامیک سیستم گ...

سه خوابه / طبقه سوم

تعداد واحد در طبقه: 1 طبقه ملک: 3 کد فایل: 29069 امکانات امنیتی: درب ضد سرقت سیستم گرمایشی و سرمایشی: پکیج کفپوش: سرامیک وضعیت سکونت: مالک نوع...

دو خوابه

نمای ساختمان: سنگی نوع سند: شخصی تعداد واحد در طبقه: 1 تعداد طبقات: 2 موقعیت جغرافیایی واحد: شمالی متراژ زمین: 108 موقعیت جغرافیایی بنا: شمالی...

دو خوابه

متراژ زمین: 85 تعداد پارکینگ: ۱ موقعیت جغرافیایی واحد: شمالی کد فایل: 29065 مشخصه ملک: در به حیاط طبقه ملک: 3 وضعیت سکونت: مالک تعداد طبقات: 3...

سه خوابه

تعداد پارکینگ: ۱ سیستم گرمایشی و سرمایشی: پکیج کفپوش: سرامیک مشخصه ملک: در به حیاط وضعیت سکونت: مالک متراژ زمین: 135 تعداد واحد در طبقه: 2 نمای...

مغازه 52 متری در خیابان بابل قائم شهر

آگهی جدید

موقعیت جغرافیایی واحد: شمالی موقعیت جغرافیایی بنا: شمالی نوع سند: شخصی تعداد طبقات: 3 وضعیت سکونت: مالک کد فایل: 2285 آشپزخانه: هود کفپوش: سرام...

مهرداد گرزین
مهرداد گرزین
آگهی فروش 1339
آگهی اجاره717

آژانس گرزین

قائم شهر

خیابان بابل نبش تلار15 کد پستی: 4765884173

آگهی های فروش

آگهی های اجاره