آگهی های کیان املاک

✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 115 #دوخواب موقعیت نور : #شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #یازدهم ✅ امکانات واحد : ➖پوشش کف :...

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 106 #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #اول ✅ ام...

توحید

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 88 #دوخواب موقعیت نور : #غربی_جنوبی افتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم ✅ ام...

خانه 187 متری در سپاهان شهر اصفهان

آگهی جدید
خوارزمی 4

#فروش_ویلایی_سه_طبقه 🌀 مشخصات واحد : متراژ ساختمان : 300 متر متراژ زمین : 187 موقعیت نور : #جنوبی_غربی آفتابگیر🌕 تعداد...

تعاون 2

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 95 #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #سوم ✅ امک...

تعاون3

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 88 #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم ✅ امکا...

#فروشی_مسکونی_ویلایی ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 80 متراژ زمین : 123 #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 ✅...

آپارتمان 100 متری در پروین اصفهان

آگهی جدید

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 100 #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #همکف ✅ امکانات...

خانه 100 متری در سپهسالار اصفهان

آگهی جدید

#فروش_ویلایی_دوطبقه 🌀 مشخصات واحد : متراژ ساختمان : 284 متراژ زمین : 100 موقعیت نور : #جنوبی نورگیر🌖 تعداد خواب :...

فارابی 2

#فروش_مسکونی_آپارتمان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 135 متر #سه_خواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی آفتابگیر🌕 ⚛️...

خانه 550 متری در سپاهان شهر اصفهان

آگهی جدید

#فروش_ویلایی_سه_طبقه 🌀 مشخصات واحد : متراژ ساختمان : 700 متراژ زمین : 550 موقعیت نور : #شمالی نورگیر🌖 تعداد خواب...

خانه 190 متری در سپاهان شهر اصفهان

آگهی جدید
تعاون 2

#فروش_مسکونی_ویلایی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 190 متر #سه_خواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی آفتابگیر🌕 ⚛️ ام...

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 71 #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #همکف ✅ امک...

غدیر

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 126 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی افتابگیر🌕 طبقه...

#فروش_ویلایی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ ساختمان : ➖ متراژ زمین : 165 موقعیت نور : #شمالی نورگیر🌖 تعداد خواب : 3...

سلیمان بذر افکن
سلیمان بذر افکن
آگهی فروش 638
آگهی اجاره97

آژانس کیان املاک

اصفهان

سپاهان شهر_بلوار غدیر_بعدازفارابی3

آگهی های فروش

آگهی های اجاره