آگهی های کیان املاک

دو خوابه / طبقه سوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان آدرس ملک : #سپاهانشهر #شاهد 💲قیمت : #1میلیارد و #850میلیون تومان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 96 متر #...

یک خوابه

#فروشی_مسکونی_آپارتمانی آدرس ملک :#سپاهانشهر - #شاهد 💲قیمت فروشنده : #1میلیارد و #380میلیون تومان 🚹 مشخصات واحد : متراژ واحد : 50 متر...

دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_آپارتمان آدرس ملک : #سپاهانشهر #شاهد 💲قیمت : #2میلیارد و #50میلیون تومان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 89 متر #د...

خانه 167 متری در سپاهان شهر اصفهان

2 ماه قبل
سه خوابه

#فروش_مسکونی_ویلایی آدرس ملک : #سپاهانشهر #خوارزمی1 💲قیمت : #4میلیاردو #180میلیون تومان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ ساخت : 167 متر...

دو خوابه / طبقه سوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان آدرس ملک : #سپاهانشهر #بهمن1 💲قیمت : #1میلیارد و #800میلیون تومان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 88 متر...

خانه 288 متری در سپاهان شهر اصفهان

2 ماه قبل
پنج خوابه

#فروش_ویلایی_دوطبقه آدرس ملک : #سپاهانشهر - #تعاون 2 💲قیمت : #10میلیارد و #500میلیون تومان 🌀 مشخصات واحد : متراژ زمین 288 متر...

دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_آپارتمان آدرس ملک : #سپاهانشهر #توحید_شرقی 💲قیمت : #2میلیارد و #600میلیون تومان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 128 متر...

سه خوابه / طبقه اول

#فروش_مسکونی_آپارتمانی آدرس ملک : #سپاهانشهر #تعاون3 💲قیمت : #2میلیاردو #600میلیون تومان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ ساخت : 128 متر...

سه خوابه / طبقه دوم

#فروش_مسکونی_آپارتمانی آدرس ملک : #سپاهانشهر #فارابی3 💲قیمت : #2میلیاردو #600میلیون تومان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ ساخت : 145 متر...

یک خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_آپارتمان آدرس ملک : #سپاهانشهر - #الوند 1 💲قیمت : #1میلیارد و #700میلیون تومان 🚹 مشخصات واحد : متراژ واحد : 85 متر...

سه خوابه / طبقه اول

#فروش_مسکونی_ویلایی آدرس ملک : #سپاهانشهر - #فارابی 2 💲قیمت : #4میلیارد و #114میلیون تومان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 187 متر...

دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_آپارتمان آدرس ملک : #بهارستان - #آزادی_شمالی 💲قیمت فروشنده : #1میلیارد و #150میلیون تومان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 99...

دو خوابه / طبقه همکف

#فروشی_مسکونی_آپارتمان آدرس ملک : #کوی_راه_حق - #صاحب_الزمان 💲قیمت فروشنده : #1میلیارد و #150میلیون تومان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد :...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش_مسکونی_آپارتمان آدرس ملک :#اصفهان #ملک_شهر 💲قیمت فروشند : #1میلیارد و #500میلیون تومان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 84 متر...

یک خوابه / طبقه زیر همکف

#فروشی_مسکونی_آپارتمان آدرس ملک : #اصفهان - #بزرگمهر 💲قیمت : #1میلیارد و #200میلیون تومان 🚹 مشخصات واحد : متراژ واحد : 60 متر...

سلیمان بذر افکن
سلیمان بذر افکن
آگهی فروش 162
آگهی اجاره53
خانم عباسی
خانم عباسی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0

آژانس کیان املاک

اصفهان

سپاهان شهر_بلوار غدیر_بعدازفارابی3

آگهی های فروش

آگهی های اجاره