آگهی های کیان املاک

الوند3 شش خوابه

#فروش_ویلایی_سه_طبقه 🌀 مشخصات واحد : متراژ زمین : 216 متر متراژ ساخت : 355 متر موقعیت نور : #شمالی نورگیر🌖 تعداد خواب...

توحید توحید غربی سه خوابه / طبقه اول

#فروش_مسکونی_آپارتمان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 130 متر #سه_خواب موقعیت نور : #شمالی_جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد :...

الوند3 دو خوابه / طبقه سوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 96 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #سوم ✅...

فارابی3 دو خوابه / طبقه همکف

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 108 متر #دوخواب موقعیت نور : #شرقی_غربی آفتابگیر🌕 طبقه و...

فارابی 4 سه خوابه / طبقه اول

#فروش_مسکونی_ویلایی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 180 متر #سه_خواب موقعیت نور : #شمالی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #ا...

الوند3 دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 91 متر #دوخواب موقعیت نور : #غربی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد...

توحید #توحید غربی دو خوابه / طبقه دوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 93 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم...

الوند1 سه خوابه / طبقه همکف

#فروش_مسکونی_ویلایی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 141 متر #سه_خواب موقعیت نور : #شمالی_غربی نورگیر🌖 طبقه واحد...

الوند5 دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_ویلایی ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 110 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد :...

سپاهانشهر - #فارابی 6 دو خوابه / طبقه سوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 113 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #سوم...

بهمن1 دو خوابه / طبقه چهارم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 100 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #چهارم ✅ امک...

خوارزمی3 سه خوابه / طبقه اول

#فروش_مسکونی_ویلایی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 162 متر #سه_خواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه...

بهمن1 دو خوابه / طبقه سوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 82 متر #دوخواب موقعیت نور : #غربی_شمالی نورگیر🌖 طبقه واحد :...

الوند 1 سه خوابه / طبقه دوم

#فروش_مسکونی_ویلایی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 167 متر #سه_خواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم...

چهار خوابه

#فروش_ویلایی_دو_طبقه 🌀 مشخصات واحد : متراژ زمین : 176 متر متراژ ساخت : 256 متر موقعیت نور : #شمالی نورگیر🌖 تعد...

سلیمان بذر افکن
سلیمان بذر افکن
آگهی فروش 272
آگهی اجاره94

آژانس کیان املاک

اصفهان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره