آگهی های کیان املاک

هشت خوابه

گروه مشاورین کیان املاک 🏡 املاک فروشی #فروشی_ویلایی_سه_طبقه 🌀 مشخصات واحد : متراژ زمین : 288 متر متراژ ساخته...

دو خوابه / طبقه چهارم

☘️ گروه مشاورین کیان املاک 🏡 املاک فروشی #فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 124 متر #دوخواب...

سه خوابه / طبقه چهارم

☘️ گروه مشاورین کیان املاک 🏡 املاک فروشی #فروشی_مسکونی_آپارتمان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 120 متر #سه_خوا...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروشی_مسکونی_ویلایی ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 98 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم...

سه خوابه / طبقه سوم

☘️ گروه مشاورین کیان املاک #فروشی_مسکونی_آپارتمان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 168 متر سه خواب موقعیت نور : جنوبی شرقی...

سه خوابه / طبقه اول

☘️ گروه مشاورین کیان املاک 🏡 املاک فروشی #فروشی_مسکونی_آپارتمان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 163 متر #سه_خواب...

دو خوابه / طبقه اول

☘️ گروه مشاورین کیان املاک 🏡 املاک فروشی #فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 127 متر #دوخواب...

دو خوابه / طبقه چهارم

مشاورین کیان املاک 🏡 املاک فروشی #فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 107 متر #دوخواب موقعیت ن...

سه خوابه / طبقه دوم

☘️ گروه مشاورین کیان املاک 🏡 املاک فروشی #فروشی_مسکونی_ویلایی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 167 متر #سه_خواب...

سه خوابه / طبقه اول

☘️ گروه مشاورین کیان املاک 🏡 املاک فروشی #فروشی_مسکونی_ویلایی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 166 متر #سه_خواب...

سه خوابه / طبقه دوم

فروشی_مسکونی_ویلایی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 205 متر #سه_خواب موقعیت نور : #جنوبی_شرقی آفتابگیر🌕...

یک خوابه / طبقه سوم

☘️ گروه مشاورین کیان املاک 🏡 املاک فروشی #فروشی_مسکونی_آپارتمان 🚹 مشخصات واحد : متراژ واحد : 70 متر #یک_خواب...

دو خوابه / طبقه سوم

☘️ گروه مشاورین کیان املاک 🏡 املاک فروشی #فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 144 متر #دوخواب...

سه خوابه

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 150 متر #سه_خواب موقعیت نور : #جنوبی_شرقی_غربی آفتابگ...

دو خوابه / طبقه دوم

☘️ گروه مشاورین کیان املاک 🏡 املاک فروشی #فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 113 متر #دوخواب...

سلیمان بذر افکن
سلیمان بذر افکن
آگهی فروش 88
آگهی اجاره30

آژانس کیان املاک

اصفهان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره