آگهی های کارگزاری آکام

دو خوابه / طبقه اول

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 1,350,000,000 تومان متراژ : 100 متر تعداد اتاق : 2 نوع معامله : فروش نقدی سال ساخت : 1380 نوع سند : قولنامه...

سه خوابه / طبقه سوم

وع ملک : آپارتمان قیمت : 4,000,000,000 تومان متراژ : 154 متر تعداد اتاق : 3 نوع معامله : فروش نقدی سال ساخت : 1380 تاریخ تخلیه : درج نشده...

طبقه اول

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 1,350,000,000 تومان متراژ : 100 متر نوع معامله : فروش نقدی سال ساخت : 1380 نوع سند : قطعی تعداد طبقات : 2...

بلوار فلسطین دو خوابه / طبقه سوم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 780,000,000 تومان متراژ : 75 متر تعداد اتاق : 2 نوع معامله : قابل معاوضه سال ساخت : 1393 نوع سند : وکالتی...

دو خوابه / طبقه چهارم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 1,600,000,000 تومان متراژ : 130 متر تعداد اتاق : 2 نوع معامله : فروش نقدی سال ساخت : 1380 نوع سند : قطعی...

دو خوابه

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 2,200,000,000 تومان متراژ : 104 متر زیربنا : متر مربع تعداد اتاق : 2 نوع سند : اوقافی جهت ملک : جنوبی تعداد...

طبقه دوم

نوع ملک : خانه قیمت : 4,500,000,000 تومان متراژ : 142 متر زیربنا : 190 متر مربع نوع معامله : فروش نقدی سال ساخت : 1370 نوع سند : اوق...

دو خوابه / طبقه سوم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 970,000,000 تومان متراژ : 79 متر تعداد اتاق : 2 نوع معامله : فروش نقدی سال ساخت : 1377 نوع سند : قطعی جهت...

بلوار ارشاد دو خوابه / طبقه دوم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 3,300,000,000 تومان متراژ : 134 متر زیربنا : متر مربع تعداد اتاق : 2 نوع معامله : فروش نقدی سال ساخت : 1393...

دو خوابه

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 750,000,000 تومان متراژ : 85 متر تعداد اتاق : 2 نوع سند : قولنامه تعداد طبقات : 3 تعداد واحد در هر طبقه :...

سه خوابه

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 5,000,000,000 تومان متراژ : 157 متر زیربنا : 90 متر مربع تعداد اتاق : 3 نوع معامله : فروش نقدی سال ساخت : 1370...

خانه 128 متری در سناباد مشهد

آگهی جدید
دو خوابه

نوع ملک : خانه قیمت : 5,000,000,000 تومان متراژ : 128 متر زیربنا : متر مربع تعداد اتاق : 2 نوع معامله : فروش نقدی سال ساخت : 1370 نوع...

نوع ملک : زمین مسکونی قیمت : 12,528,000,000 تومان متراژ : 216 متر

سه خوابه / طبقه دوم

نوع ملک : آپارتمان قیمت : 4,500,000,000 تومان متراژ : 154 متر تعداد اتاق : 3 سال ساخت : 1373 نوع سند : قطعی طبقه : 2 تعداد واحد د...

بلوار ارشاد دو خوابه / طبقه چهارم

نوع ملک : آپارتمان متراژ : 90 متر تعداد اتاق : 2 نوع معامله : فروش نقدی سال ساخت : 1370 نوع سند : قطعی تعداد طبقات : 4 طبقه : 4 تع...

کارگزاری آکام
کارگزاری آکام
آگهی فروش 34
آگهی اجاره25
آقای مهندس تلگردی
آقای مهندس تلگردی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
آقای مهندس مقدم
آقای مهندس مقدم
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
آقای مهندس حیدرزاده
آقای مهندس حیدرزاده
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
آقای مهندس کاظمی
آقای مهندس کاظمی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
آقای مهندس طالبی
آقای مهندس طالبی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
آقای مهندس رهنما
آقای مهندس رهنما
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
آقای مهندس گرگانی
آقای مهندس گرگانی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
خانم مهندس سیاح
خانم مهندس سیاح
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
آقای مهندس بابایی
آقای مهندس بابایی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
آقای مهندس محمد تبار
آقای مهندس محمد تبار
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
آقای مهندس حسینی
آقای مهندس حسینی
آگهی فروش 1
آگهی اجاره0
خانم مهندس بابایی
خانم مهندس بابایی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
خانم مهندس وظیفه دان
خانم مهندس وظیفه دان
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
خانم مهندس کاظمی
خانم مهندس کاظمی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
خانم مهندس قاسمی
خانم مهندس قاسمی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
آقای مهندس میرحسینی
آقای مهندس میرحسینی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
خانم مهندس سیف
خانم مهندس سیف
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0

آژانس کارگزاری آکام

مشهد

آگهی های فروش

آگهی های اجاره