آگهی های پیشگام

طبقه سوم

پاسداران بوستان هفتم اجاره دو خوابه ۹۰ متر مربع طبقه سوم با پارکینگ بدون آسانسور وانبار بدون حضور مالک محترم تخلیه و آماده تحویل ودی...

سه خوابه / طبقه اول

مرزداران الوند رهن کامل ۱۴۰ متر مربع سه خوابه ۴۰متر تراس طبقه اول کلا ۳ واحد، تک واحد باز سازی شده و تمیز تخلیه و آماده تحویل بدون حض...

طبقه دوم

مرزداران آتلیه عکاسی با مجوز و تابلو با کلیه لوازم و تجهیزات طبقه دوم ۱۰۳متر مربع اسپلیت ۲ عدد پارکت و کاغذ دیواری ودیعه ۱۵۰ میلیون...

مرزداران شرقی , بلوار ایثار سه خوابه / طبقه اول

مرزداران ایثار اجاره سه خوابه ۱۳۰ مترمربع طبقه اول رو به آفتاب و نور خوب نوساز فول امکانات با پارکینگ و انباری و آسانسور تخلیه و آماده...

مرزداران سند اداری اجاره ۴۵ متر مربع طبقه اول بر مرزداران با پارکینگ و آسانسور تحویل اول خرداد به آرایشگاه داده نمیشود ودیعه ۵۰ میلیون...

مرزداران شرقی , خیابان البرز دو خوابه / طبقه اول

مرزداران البرز اجاره دو خوابه طبقه اول ۹۰ متر مربع بدو ن پارکینگ باز سازی شده تخلیه و آماده تحویل ودیعه صد میلیون تومان اجاره ۳/۷۰۰...

مرزداران شرقی , خیابان سپهر سه خوابه

مرزداران سپهر آفتاب ۱۷۰متر مربع طبقه دوم سه خوابه با پارکینگ و انباری بهترین فرعی سپهر ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل قابل تبدیل تا حدودی...

دو خوابه / طبقه سوم

پاسداران بوستان هفتم اجاره دو خوابه ۹۰ متر مربع طبقه سوم با پارکینگ بدون آسانسور وانبار بدون حضور مالک محترم تخلیه و آماده تحویل ودیعه...

طبقه اول

مرزداران موقعیت اداری اجاره سه خوابه ۱۸۵ متر مربع طبقه اول با موقعیت پارک مناسب بدون حضور مالک محترم ودیعه ۱۵۰ میلیون تومان اجاره ۶ می...

مرزداران شرقی , خیابان البرز سه خوابه / طبقه دوم

مرزداران البرز اجاره سه خوابه ۱۸۰ متر مربع طبقه دوم بدون حضور مالک محترم بازسازی شده و تمیز از سه طرف نور گیری بالکن بزرگ چشم انداز اب...

مرزداران شرقی , بلوار ایثار طبقه اول

مرزداران بین ایثار و آریافر سند اداری ۷۰ متر مربع طبقه ۱- از مرزداران ودیعه صد میلیون تومان اجاره ۶ میلیون تومان آماده تحویل {جهت اطلاعات...

دو خوابه / طبقه دوم

مرزداران گلستان اجاره دو خوابه ۸۰ متر مربع طبقه دوم شمالی ۳ ساله فول امکانات و شیک ودیعه ۷۰ میلیون تومان اجاره ۵ میلیون تومان کمی تب...

مرزداران شرقی , مطهری

مرزداران مطهری اجاره مغازه ۱۸ متر مربع همکف ۱۴ متر مربع زیر همکف با سرویس و امکانات ۵۰ میلیون تومان ودیعه ۳/۵۰۰ میلیون تومان اجاره {جهت اط...

دو خوابه / طبقه دوم

مرزداران گلستان اجاره دو خوابه ۸۰ متر مربع طبقه دوم شمالی ۳ ساله فول امکانات و شیک ودیعه ۷۰ میلیون تومان اجاره ۵ میلیون تومان کمی تبدیل...

مرزداران شرقی , بلوار ایثار طبقه اول
سید وحید نصیری
سید وحید نصیری
آگهی فروش 86
آگهی اجاره96

آژانس پیشگام

تهران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره