آگهی های پردیس پارس

137 متر ،16 ساله ،آجودانیه،طبقه 2 بدون آسانسور،متری 80

کاشانک سه خوابه / طبقه سوم
نخجوان خیابان گلسنگ سه خوابه / طبقه چهارم
جمشیدیه سه خوابه / طبقه دوم
جمال آباد سه خوابه / طبقه ششم
سه خوابه / طبقه همکف
سه خوابه / طبقه دوم
نخجوان خیابان مژده چهار خوابه / طبقه همکف
سه خوابه / طبقه سوم
فرمانیه شرقی سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه پنجم
نخجوان خیابان مژده سه خوابه / طبقه چهارم
جمشیدیه سه خوابه / طبقه سوم
نخجوان خیابان گلسنگ سه خوابه / طبقه اول
فرمانیه شرقی دو خوابه / طبقه دوم
رامین راد
رامین راد
آگهی فروش 15
آگهی اجاره0
توکلی
توکلی
آگهی فروش 1
آگهی اجاره0
رهام راد
رهام راد
آگهی فروش 2
آگهی اجاره0
محسن توکلی
محسن توکلی
آگهی فروش 2
آگهی اجاره8
حسین قلعه نوعی
حسین قلعه نوعی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره2
باربد برقعی
باربد برقعی
آگهی فروش 2
آگهی اجاره0

آژانس پردیس پارس

تهران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره