آگهی های ویلا زارع369

دو خوابه

ویلا با نامه الحاق به بافت ۵۰۰متر ۱۲۰متر بنا دوخواب یک خواب مستر کابینت وشیرالات نصب شده اب وبرق قانونی گاز درختان میوه مثمر وزینتی محوطه سازی استخر...

دو خوابه

ویلا ۷۳۰متر شهرکی بااسناد ومدارک کامل ۱۳۰متر بنا دوخواب هردو مستر نما مدرن وسال ساخت ۲سال پیش درختان زینتی ومیوه محوطه سازی شده درختان میوه مثمر

ویلا ۶۷۰متر شهرکی با آب برق گاز نگهبانی ۲۴ساعته خیابان شهرک پهن و۸متری و شن ریزی شده اطراف ساخته شده وتهرانی نشین واقع درخیابانی شیک ولاکچری ۱۳۰متر بن...

زمین شهرکی ۷۰۰متر چسب بافت آب وبرق قانونی درختان میوه چهاردیواری خ شهرک سنگفرش شده و۹متری نگهبانی همه قواره هاااا ساخته شده جز این قواره زیر قیمت زنگ...

ویلا ۵۰۰متر ۱۴۰متر بنا آب برق گاز شهری فول فرنیش درختان میوه وزینتی ویلا مدرن استخر باتصفیه فعال باربیکیو آتشکده آلاچیق چوبی نگهبانی ۲۴ساعت مستقر درمح...

زمین ۴دیواری ۷۵۰متر آب برق سویت نگهبانی درختان میوه وزینتی تانکر دخیره آب ۱۰۰۰هزار تای نگهبانی ۲۴ساعته دارد ولی شهرکی نیست

دو خوابه

۳۰۰متر ۱۲۰متر بنادوخواب هردو خواب مستر مناسب سکونت دائم کابینت وشیرآلات نصب شده اطراف همه ساخته شدن ویلایی وتهرانی نشین

زمین ۶۳۰متر فوق العاده خوش لوکیشن کنتور برق آب سهمیه وشهرکی نگهبانی ۲۴ساعته خیابان شهرک پهن و۸متری دسترسی عالی زیر قیمت منطقه

زمین مستقل مناسب ساخت ویلا ۸۰۰متر بااسناد ومدارک معتبر چهاردیواری درخت دار اطراف ساخته شده زیر قیمت قابل تفکیک ب قواره های ۴۰۰متری

شهرکی ۶۰۰متر مفید آب برق وتاااپ لوکیشن تمام شهرک ساخته شده خیابان شهرک با تعهد آسفالت .بسیار خوش قواره

۲۰۰۰متر داخل بافت با کنتور آب برق وگاز هرسه قانونی بابنای ۲۰۰متری داخل بافت دارای مجوز وسندتک برگ درختان بالای ۲۰۰سال چهاردیواری تااااپ لوکیشن .۲بر هم...

زمین باقواره ۴۶۶متر دارای سند تک برگ مجوز دیوار کشی اطراف ساخته شده وتهرانی نشین واقع درخیابانی برند ولاکچری وسرسبز باقیمتی باور نکردنی بانکهبانی ۲۴سا...

زمین ۶۵۰متر با اسناد و مدارک معتبر چهاردیواری آب سهمیه برق واقع در خیابانی درب نصب شده

زمین بااسناد و مدارک کامل ۶۵۰متر چهاردیواری درب نصب شده واقع درخیابانی دنج و بکر داری یک سویت ۶۰متری ونگهبانی َسهمیه آب وبرق

۹۰۰متر سندتک برگ دوردیوار هر سه کنتور قانونی بامجوز ساخت ویلا داخل بافت اطراف ساخته شده زیر قیمت بازار و منطقه ۲کله

ویلا زارع369
ویلا زارع369
آگهی فروش 66
آگهی اجاره0

آژانس ویلا زارع369

کرج

آگهی های فروش

آگهی های اجاره