آگهی های هوم لند شمال 2

ویلا 250 متری در امیرآباد چمستان

3 ماه قبل

کد 561 ویلا نیم پیلوت 250 متر زمین 140 متر بنا سه خواب انشعابات گاز کنتور آب و برق شهرکی سند عرصه شهرکی همراه بانگهبانی چمستان امیراباد قیمت 2 میلیار...

ویلا 250 متری در کچلده چمستان

3 ماه قبل

کد 563 ویلا دوبلکس نما سنگ 260 متر زمین 250 متر بنا 4 خواب مستر شهرکی پکیچ،لوستر،پرده 4سال ساخت چمستان کچلده قیمت 4 میلیارد

ویلا 120 متری در تسبیح کلا چمستان

3 ماه قبل

کد 565 ویلا فلت نما مدرن 120 مترزمین 70 متربنا 2 خواب شهرکی سند چمستان تسبیح کلا قیمت 1.200 یک میلیارد و دویست

کد 566 2 دستگاه ویلا فلت نماسنگ 150 و 170 متر زمین 75 متر بنا دوخواب داخل بافت پروانه ساخت پایان کار انشعابات نصب  آمل جاده دریا ( کلوده )...

کد 569 ویلا نیم پیلوت نما مدرن 280 متر زمین 170 متربنا 3خواب مستر جکوزی داخل بنا متریال درجه 1 کوچه اختصاصی غیر بومی نشین سه کنتور اختصاصی نصب آمل انج...

کد 570 ویلا فلت نما مدرن 120 متر زمین 70 متر بنا 2 خواب 1 خواب مستر انشعابات شهرکی داخل مجتمع با نگهبانی 24 ساعته آمل سائیچ محله قیمت  1.3...

ویلا 160 متری در ورازده چمستان

3 ماه قبل

کد 571 ویلا فلت 160 متر زمین 75 متر بنا سه کنتور اختصاصی نصب چمستان ورازده سفلی قیمت  1.300 یک میلیارد و سیصد

کد 573 ویلا دوبلکس نما مدرن 260زمبن 290بنا 3خواب مستر استخر داخلی انشعابات نصب پایان کار سند تک برگ داخل بافت امل جاده دریا ( کلوده ) نواباد قیمت 4,7...

کد 574 ویلا فلت نما مدرن 150 مترزمین 75 متر بنا 2 خواب مستر انشعابات کنتور نصب داخل بافت با قابلیت گرفتن سند  شهرکی آمل جاده دریا ( کلوده ) روستای...

کد 575 ویلا فلت نما مدرن 160 متر زمین 85 متر بنا دو خواب انشعابات آب و گاز کنتور امل جاده دریا ( کلوده ) کاسب محله قیمت  1.400 یک میلیارد و چهارصد

ویلا 260 متری در آهودشت چمستان

3 ماه قبل
سه خوابه

کد 578 ویلا نیم پیلوت 260متر زمین   160متر بنا 3خواب مستر با یه سرویس جدا تو  پذیرای داخل بافت و قابلیت گرفتن سند وسیله داخل ویلا همه نو  استفاده نشده...

ویلا 220 متری در جلیکان چمستان

3 ماه قبل

کد 577 ویلا نیم پیلوت 220متر زمین 130متر بنا دو خواب مستر سند تک برگ انشعابات نصب چمستان جلیکان قیمت 2 میلیارد

ویلا 110 متری در جلیکان چمستان

3 ماه قبل

کد 562 ویلا فلت نما مدرن 110متر زمین 70متر بنا انشعابات شهرکی سند تک برگ چمستان جلیکان سفلی قیمت 1.150 یک میلیارد و صدو پنجاه

ویلا 130 متری در جلیکان چمستان

3 ماه قبل

کد 564 4 دستگاه ویلا فلت نما مدرن 130 متر زمین 70 متر بنا دو خواب  سند عرصه شهرکی چمستان جلیکان قیمت 1.300 یک میلیارد و سیصد

ویلا 130 متری در جلیکان چمستان

3 ماه قبل

کد 567 دودستگاه ویلا فلت 130 متر زمین 70 متر بنا انشعاب گازکنتور اب و برق شهرکی چمستان جلیکان سفلی قیمت 1.400 یک میلیارد و چهارصد

توکلی
توکلی
آگهی فروش 174
آگهی اجاره2

آژانس هوم لند شمال 2

چمستان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره