آگهی های همشهری

دو خوابه
دو خوابه / طبقه اول
چهار خوابه
بلوار آیت الله خامنه ای

بر 10 متر دو کله

دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه سوم

ه صورت 2 نبش بر کوچه 10 متری 18 متر بر کوچه 8 متری 8 متر امکانات موجود سند 6دانگ واقع در جاده ترانزیت ( روبروی کارخانه کبریت ) یک قواره از...

دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول
بلوار آیت الله خامنه ای

مساحت 164 متر 2 کله بر 10 متر سند 6دانگ امکانات کامل جنب زمین موجود پشت قواره بر واقع در بلوار آیت اله خامنه ای پشت مغازه

گاوداری صنعتی مجوز 200 راسی پرواری مساحت کل 75000 متر مربع 2 جلد سند 6 دانگ 36000 متر مجوز احداث نیروگاه خورشیدی 2مگاواتی موقعیت مکانی خرمدر...

جواد معروفی
جواد معروفی
آگهی فروش 632
آگهی اجاره422

آژانس همشهری

ابهر

آگهی های فروش

آگهی های اجاره