آگهی های هلینکو

اکازیون

فروش ۲۴۲ متری مشهد - پایداری ۶ کد ملک : ۱۷۶۱۸۰ مبلغ فروش : ۸/۳ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۲۵ متری مشهد - فکوری ۱۱ شقایق ۱۱ کد ملک : ۱۸۲۷۵۳ مبلغ فروش : ۱/۲ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - هفت تیر لاله ۱۴ کد ملک : ۱۸۲۷۷۹ مبلغ فروش : ۴/۲ میلیارد تومان

خانه 360 متری در الهیه مشهد

آگهی جدید
میثاق

فروش ویلایی ۳۶۰ متری مشهد - حاشیه میدان میثاق کد ملک : ۱۸۲۷۸۴ مبلغ فروش : ۵/۸ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۹۰ متری مشهد - دلاوران ۲۰ نخل ۳ زیتون ۱۵ کد ملک : ۱۸۲۸۰۰ مبلغ فروش : ۱/۷ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۲۷ متری مشهد - انتهای سرافرازان ۱۳ راضی ۸/۳ کد ملک : ۱۸۲۸۰۵ مبلغ فروش : ۱/۶ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۶۷۴ متری مشهد - پیروزی ۴۲ کد ملک : ۱۸۲۸۲۹ مبلغ فروش : ۲۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۷۴ متری مشهد - کلاهدوز ۳۶ اسفندیانی ۴ کد ملک : ۱۸۲۸۳۳ مبلغ فروش : ۳/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۶۰ متری مشهد - شهرک طالقانی ارغوان ۱۰ کد ملک : ۱۸۲۸۳۷ مبلغ فروش : ۲ میلیارد تومان

شهرک غرب

فروش ویلایی ۲۴۰ متری مشهد - ادیب ۳۲ کد ملک : ۱۸۲۸۴۴ مبلغ فروش : ۷ میلیارد تومان

خانه 300 متری در الهیه مشهد

آگهی جدید
بلوار امیریه

فروش ویلایی ۳۰۰ متری مشهد - امیریه ۳۱ بلوک۱۶ کد ملک : ۱۸۲۸۴۸ مبلغ فروش : ۳/۱۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۰۷ متری مشهد - تقی اباد ملک الشعرا بهار ۴۸ کد ملک : ۱۸۲۸۵۲ مبلغ فروش : ۸/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۲۵ متری مشهد - جلال ۶۴ بعد از چهارراه دوم سمت چپ کد ملک : ۱۸۲۸۵۵ مبلغ فروش : ۵ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری مشهد - صیاد ۱۷ کد ملک : ۱۸۲۸۶۳ مبلغ فروش : ۲/۵۶۱ میلیارد تومان

جعفر حسین پور
جعفر حسین پور
آگهی فروش 2381
آگهی اجاره1903

آژانس هلینکو

مشهد

آگهی های فروش

آگهی های اجاره