آگهی های مهستان

دو خوابه / طبقه دوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5348 📌منطقه:جانبازان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل:748 میلیون تومان 💵قیمت هر...

دو خوابه / طبقه دوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5348 📌منطقه:جانبازان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل:748 میلیون تومان 💵قیمت هر...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد:5342 📌منطقه: خیابان شهید زمانی 📏متراژ: 95 💰قیمت کل:1ملیاردو 140 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 12میلیون وهزار تومان 📦امکانات...

خیابان جعفرطیار یک خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5341 📌منطقه:جعفرطیار 📏متراژ: 100 💰قیمت کل: 820ملیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون و200هزار تومان...

سه خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5340 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 122 💰قیمت کل:1ملیاردو 200 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 9میلیون و836هزار توما...

یک خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5339 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 66 💰قیمت کل:561 میلیون تومان 💵قیمت هر متر:8 میلیون و500هزار توم...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5338 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 89 💰قیمت کل: 800میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون و989هزار توم...

پاسداران دو خوابه / طبقه دوم

روش: اپارتمان 🔘کد:5338 📌منطقه:خیابان پاسداران 📏متراژ: 100 💰قیمت کل: کارشناسی میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات:3طبقه...

پاسداران دو خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5337 📌منطقه:خیابان پاسداران 📏متراژ: 100 💰قیمت کل: 1ملیاردو 50میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 10میلیون و...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: ویلایی 🔘کد:1823 📌منطقه:زمانی 📏متراژ: 265 💰قیمت کل: 4ملیارد 500میلیون تومان 💵قیمت...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: زمین 🔘کد:1821 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 200 💰قیمت کل: 2ملیاردو 400میلیون تومان...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: زمین 🔘کد:1820 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 200 💰قیمت کل: 1ملیاردو 700میلیون توما...

خیابان جعفرطیار دو خوابه

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: ویلایی 🔘کد:1819 📌منطقه:ابتداجعفر طیار 📏متراژ: 194 💰قیمت کل: 1ملیاردو 500میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: مغازه 🔘کد:8267 📌منطقه:برزمانی 📏متراژ: 70 💰قیمت کل:2ملیاردو 800 میلیون تومان 💵قیم...

انقلاب جنب فرودگاه

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: مغازه 🔘کد:8265 📌منطقه: جنب فرودگاه 📏متراژ: 337 💰قیمت کل: 2ملیاردو 697میلیون تومان...

مهدی کلوندی
مهدی کلوندی
آگهی فروش 1184
آگهی اجاره993
زارعی
زارعی
آگهی فروش 341
آگهی اجاره313

آژانس مهستان

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره