آگهی های مهستان

خیابان حق گویان دو خوابه / طبقه اول

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5366 📌منطقه: حقگویان 📏متراژ: 99 💰قیمت کل:1ملیاردو 336میلیون500 تومان...

دو خوابه / طبقه دوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5365 📌منطقه:شهید زمانی 📏متراژ: 65 💰قیمت کل:750 میلیون تومان 💵قیمت...

دو خوابه / طبقه پنجم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5364 📌منطقه:زمانی 📏متراژ: 90 💰قیمت کل:1ملیاردو 80 میلیون تومان 💵قی...

یک خوابه / طبقه دوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5363 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 78 💰قیمت کل: 624میلیون تومان 💵قیمت هر مت...

سه خوابه / طبقه اول

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5362 📌منطقه: شهید زمانی 📏متراژ: 147 💰قیمت کل: 1ملیاردو 750میلیون توم...

سه خوابه / طبقه پنجم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5361 📌منطقه: پردیس 📏متراژ:175 💰قیمت کل:2ملیاردو 800 میلیون تومان 💵...

دو خوابه / طبقه سوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5360 📌منطقه:شهرک بهشتی 📏متراژ: 80 💰قیمت کل: 616میلیون تومان 💵قیمت...

دو خوابه / طبقه اول

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5359 📌منطقه:اعتمادیه 📏متراژ: 75 💰قیمت کل:1ملیاردو 312 میلیون 500هزا...

دو خوابه / طبقه سوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5358 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 114 💰قیمت کل: 1ملیاردو 964 میلیون تومان...

دو خوابه / طبقه چهارم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5356 📌منطقه:سی متری زمانی 📏متراژ: 89 💰قیمت کل: 1ملیاردو 112 ملیون 5...

دو خوابه / طبقه سوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5355 📌منطقه: شهید زمانی 📏متراژ: 112 💰قیمت کل: 1ملیاردو 400میلیون توما...

دو خوابه / طبقه سوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5354 📌منطقه: اعتمادیه 📏متراژ: 142 💰قیمت کل: 2میلیارد میلیون تومان 💵...

سه خوابه / طبقه پنجم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5352 📌منطقه: ابتدا محمدیه 📏متراژ: 170 💰قیمت کل: 1ملیاردو 870میلیون ت...

دو خوابه / طبقه چهارم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5351 📌منطقه:12متری سنگ شیر 📏متراژ: 107 💰قیمت کل:1ملیاردو 30 میلیون...

دو خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5350 📌منطقه:جوادیه 📏متراژ: 80 💰قیمت کل: 825میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکا...

مهدی کلوندی
مهدی کلوندی
آگهی فروش 1184
آگهی اجاره993
زارعی
زارعی
آگهی فروش 341
آگهی اجاره313

آژانس مهستان

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره