یک خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4054 📌منطقه: اعتمادیه شرقی 📏متراژ: 60 💰قیمت کل: 480 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8 میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 5واحد، طبق...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4068 📌منطقه: میدان عمار 📏متراژ: 74 💰قیمت کل: 400 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 400 هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6...

بلوار جانبازان دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4067 📌منطقه: بلوار جانبازان 📏متراژ: 80 💰قیمت کل: 456 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 700 هزار تومان 📦امکانات: 5طبق...

یک خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4066 📌منطقه: سنگ شیر 📏متراژ: 66 💰قیمت کل: 396 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 600هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 16واحد...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4065 📌منطقه: خواجه رشید 📏متراژ: 70 💰قیمت کل: 406میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 800هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 5واح...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4064 📌منطقه: مهدیه 📏متراژ: 91 💰قیمت کل: 773 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8 میلیون و 500هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 11واحد،...

پشت بیمارستان بوعلی سه خوابه / طبقه پنجم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4063 📌منطقه: پشت بیمارستان بوعلی 📏متراژ: 140 💰قیمت کل: 1میلیارد 680 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 12میلیون تومان 📦امکانات: 1...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4061 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 75 💰قیمت کل: 810 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 10 میلیون و 800هزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 8واحد،...

کوچه مشکی سه خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4060 📌منطقه: کوچه مشکی 📏متراژ: 135 💰قیمت کل: 1 میلیارد و 485 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 11میلیون تومان 📦امکانات: 7طبقه 21...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4058 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 510 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 10واحد، طبقه چ...

یک خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4059 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 60 💰قیمت کل: 350 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و 800هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 16واحد، طبق...

یک خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4057 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 56 💰قیمت کل:324میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و800هزار تومان 📦امکانات:4 طبقه 6واحد، طبقه دو...

طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4056 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 82 💰قیمت کل:307 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 3میلیون و750 هزار تومان 📦امکانات: 7طبقه21واحد، طبق...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4055 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 70 💰قیمت کل:357 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و100هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4053 📌منطقه: بلوار بهادر بیگی 📏متراژ: 99 💰قیمت کل: 653 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و600 هزار تومان 📦امکانات: 5طب...

مهدی کلوندی
مهدی کلوندی
آگهی فروش 527
آگهی اجاره472

آژانس مهستان

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره