آگهی های مهستان

دو خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4444 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 86 💰قیمت کل: 541میلیون و 800هزارتومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و300هزار ت...

یک خوابه

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4450 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 61 💰قیمت کل: 290میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و750هزار توم...

یک خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4452 📌منطقه:شیرسنگی 📏متراژ: 62 💰قیمت کل: 355میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و730هزار تومان...

پاسداران دو خوابه / طبقه هفتم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4437 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 84 💰قیمت کل: 570میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و750هزار تومان...

سه خوابه / طبقه ششم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4438 📌منطقه: بلواردانشگاه 📏متراژ: 170 💰قیمت کل:1میلیارد و 190 میلیون تومان 💵قیمت هر متر:7 میلیون ت...

دو خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4439 📌منطقه: بلوار ارم 📏متراژ: 116 💰قیمت کل: 1میلیارد و 44میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 9میلیون تومان...

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: زمین 🔘کد: 1573 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 160 💰قیمت کل: 1میلیارد و 120میلیون تومان 💵قیمت هر متر:7 میلیون تومان 📦...

خیابان کرمانشاه سه خوابه / طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4440 📌منطقه: کرمانشاه 📏متراژ: 146 💰قیمت کل: 922میلیون و 950 هزارتومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و300هزا...

سه خوابه / طبقه ششم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4441 📌منطقه: اعتمادیه غربی 📏متراژ: 165 💰قیمت کل: 1میلیارد و 650میلیون تومان 💵قیمت هر متر:10 میلیون...

پاسداران سه خوابه / طبقه چهارم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4442 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 132 و 70 💰قیمت کل: میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون تومان 6طبقه 8وا...

انتهای جولان یک خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4443 📌منطقه: انتهای جولان 📏متراژ: 65 💰قیمت کل: 293میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و507هزار توم...

دو خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4445 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 97 💰قیمت کل: 630 میلیون تومان 💵قیمت هر متر:6 میلیون و500هزار تومان 📦...

دو خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4447 📌منطقه: مهدیه 📏متراژ: 81 💰قیمت کل: 610 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و530هزار تومان 📦ا...

خیابان آرام شرقی سه خوابه

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4448 📌منطقه: آرام شرقی 📏متراژ: 130 💰قیمت کل: 845میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و500هزار تومان...

پاسداران سه خوابه

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4449 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 150 💰قیمت کل: 900میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون تومان 📦امکانات:...

مهدی کلوندی
مهدی کلوندی
آگهی فروش 684
آگهی اجاره604

آژانس مهستان

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره