آگهی های مهستان

املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5504 📌منطقه: زمانی 📏متراژ:71 💰قیمت کل:923ملیون تومان 💵قیمت هر متر:13ملیون تومان 📦امکانات:5طبقه و...

فروش: اپارتمان 🔘کد:5503 📌منطقه:خیابان شریعتی 📏متراژ:67/5 💰قیمت کل:578ملیون 750هزار تومان 💵قیمت هر متر:8ملیون 500هزار تومان 📦امکانات:3طبقه...

فروش: اپارتمان 🔘کد:5502 📌منطقه:زمانی 📏متراژ:112 💰قیمت کل:1ملیاردو 512ملیون 💵قیمت هر متر:13ملیون 500هزار تومان 📦امکانات:4طبقه و8واحد .طبقه...

فروش: اپارتمان 🔘کد:5501 📌منطقه:اعتمادیه 📏متراژ:142 💰قیمت کل:2ملیاردو 272ملیون تومان 💵قیمت هر متر:16ملیون تومان 📦امکانات:5طبقه و7واحد .طبق...

فروش: اپارتمان 🔘کد:5498 📌منطقه:بلوار بهادربیگی 📏متراژ:100 💰قیمت کل:950ملیون تومان 💵قیمت هر متر:9ملیون 500تومان 📦امکانات:3طبقه و4واحد .طبق...

خانه 320 متری در باغ ایرانی همدان

آگهی جدید

املاک مهستان همدان🏠 فروش: ویلایی 🔘کد:1839 📌منطقه: باغ ایرانی 📏متراژ:320 💰قیمت کل:3ملیاردو 520ملیون تومان 💵قیمت هر متر:11ملیون تومان 📦امک...

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: ویلایی 🔘کد:1840 📌منطقه:بلوار بهادر بیگی 📏متراژ:180 💰قیمت کل:3ملیاردو 600ملیون تومان 💵قیمت هر متر:20ملیون 📦ا...

فروش: ویلایی 🔘کد:1838 📌منطقه: ششصد دستگاه 📏متراژ:147 💰قیمت کل:1ملیاردو 500هزار تومان 💵قیمت هر متر: 📦امکانات:بر ساختمان 8متر .کوچه 6متری .8متر...

خانه 271 متری در شهرک الوند همدان

آگهی جدید

فروش: ویلایی 🔘کد:1837 📌منطقه: شهرک الوند 📏متراژ:271 💰قیمت کل:3ملیارد تومان 💵قیمت هر متر: 📦امکانات:برساختمان 10 متر کوچه 18متری .قابل نشیمن .

پاسداران

فروش: ویلایی 🔘کد:1836 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ:158 💰قیمت کل:1ملیاردو 580ملیون تومان 💵قیمت هر متر: 📦امکانات:قابل نشیمن .بر ساختمان 8متر .کوچه...

فروش: زمین 🔘کد:1835 📌منطقه: دره مراد بیگ 📏متراژ:740 💰قیمت کل:1ملیاردو 36ملیون تومان 💵قیمت هر متر:1ملیون 400هزار تومان 📦امکانات:دارای درخت گ...

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5492 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ:86 💰قیمت کل:700ملیون تومان 💵قیمت هر متر:8ملیون و140هزار تومان...

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5491 📌منطقه:میدان بیمه 📏متراژ:140 💰قیمت کل:2ملیاردو 660ملیون تومان 💵قیمت هر متر:19ملیون 📦امکا...

آپارتمان 87 متری در شکریه همدان

آگهی جدید

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5490 📌منطقه:شکریه 📏متراژ:87 💰قیمت کل:1ملیاردو 50ملیون تومان 💵قیمت هر متر:12ملیون 📦امکانات:3طب...

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5489 📌منطقه:شهرک الوند 📏متراژ:85 💰قیمت کل:595ملیون 💵قیمت هر متر:7ملیون 📦امکانات:4طبقه و13واحد...

مهدی کلوندی
مهدی کلوندی
آگهی فروش 1301
آگهی اجاره1118
زارعی
زارعی
آگهی فروش 341
آگهی اجاره312

آژانس مهستان

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره