آگهی های مهستان

ویژه

فروش: ویلایی 🔘کد: 1705 📌منطقه: شهرک چمران 📏متراژ: 200 💰قیمت کل: 2 میلیارد و 500میلیون تومان 📦امکانات: 2طبقه، برزمین 10 متر، معبر 8 متری، بدون...

ویژه
دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5011 📌منطقه: هنرستان 📏متراژ: 77 💰قیمت کل: 490میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و360هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 9واحد، طب...

ویژه
دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5010 📌منطقه: اعتمادیه 📏متراژ: 90 💰قیمت کل: 705میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و900هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 16واحد،...

ویژه
یک خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد: 5009 📌منطقه: مدرس 📏متراژ: 67 💰قیمت کل: 536میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون تومان 📦امکانات: طبقه اول، 1 خواب، پارکینگ،...

ویژه
دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد:5007 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 118 💰قیمت کل: 944میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، طبقه چهارم، 2...

ویژه
دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5006 📌منطقه: مدرس 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 637میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، طبقه...

ویژه
یک خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5005 📌منطقه: رکنی 📏متراژ: 63 💰قیمت کل: 565میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون و950هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، طبقه...

ویژه
چهار خوابه / طبقه دوم

🔘کد: 5004 📌منطقه: بلوارمدنی 📏متراژ: 157 💰قیمت کل: 950میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون تومان 📦امکانات: 2طبقه 2/5واحد، طبقه دوم، 4 خواب، پارک...

ویژه
سه خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5003 📌منطقه: شهرک مدرس 📏متراژ: 150 💰قیمت کل:1 میلیارد و 95 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 5...

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5002 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 60 💰قیمت کل: 270میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 9واحد، طبقه...

ویژه

فروش: ویلایی 🔘کد: 1690 📌منطقه: خیابان تختی 📏متراژ: 240 💰قیمت کل: 2 میلیاردتومان 📦امکانات: 2/5طبقه، زیرزمین بزرگ، امتیازات کامل، چاه آب، 3 کنتور...

ویژه
سه خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4991 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 124 💰قیمت کل: 1میلیارد و 480میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 6واحد، طبقه سوم، 3 خواب، پارکینگ ب.م،...

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4992 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 68 💰قیمت کل: 330میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و940هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 8واحد، طبقه...

ویژه
یک خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4994 📌منطقه: بلوارکاشانی 📏متراژ: 65 💰قیمت کل: 352میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و415هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد...

ویژه
سرپل یخچال

فروش: زمین 🔘کد: 1694 📌منطقه: سرپل یخچال 📏متراژ: 615 💵قیمت هر متر: 5 الی 6 میلیون تومان 📦امکانات: بر زمین 40 متر، معبر 10متر، داری 100 و خورده...

مهدی کلوندی
مهدی کلوندی
آگهی فروش 935
آگهی اجاره845
زارعی
زارعی
آگهی فروش 341
آگهی اجاره313

آژانس مهستان

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره