آگهی های ملک تبریز

گلشهر سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 16326 نوع فروش منطقه گلشهر متراژ (مترمربع) 160 قیمت 4,960,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2و4و5و6و7و8 تعداد...

دو خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 17029 نوع فروش منطقه نصر متراژ (مترمربع) 103 قیمت 1,400,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 14 تعداد واحد در طبقه 4 طبقه 2 تعداد اتاق 2 نو...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 16982 نوع فروش منطقه نصر متراژ (مترمربع) 108 قیمت 1,900,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 2 نوع...

کوی فیروز دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 17066 نوع فروش منطقه کوی فیروز متراژ (مترمربع) 129 قیمت 2,180,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتاق...

دامپزشکی دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 16923 نوع فروش منطقه دامپزشکی متراژ (مترمربع) 98 قیمت 795,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 2 ن...

فردوس دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 17009 نوع فروش منطقه فردوس (ایل گلی) متراژ (مترمربع) 100 قیمت 2,100,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد...

شهریار عارف دو خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 15104 نوع فروش منطقه عارف متراژ (مترمربع) 80 قیمت 860,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 3 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 2 تعداد اتاق 2 نوع س...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 15956 نوع فروش منطقه آبرسان متراژ (مترمربع) 282 قیمت 7,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

دو خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 15703 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 115 قیمت 2,400,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تعداد اتاق 2...

دامپزشکی

کد آگهی 12569 نوع فروش منطقه دامپزشکی متراژ (مترمربع) 170 قیمت 10,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 متراژ بنا(مترمربع) 593 سال ساخت 1396 وض...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 14728 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 149 قیمت 4,200,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

فرشته شمالی سه خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 16329 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 146 قیمت 2,780,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5,6 تعداد ا...

پرواز سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 17045 نوع فروش منطقه پرواز متراژ (مترمربع) 168 قیمت 3,390,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 10 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

یاغچیان دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 17026 نوع فروش منطقه یاغچیان متراژ (مترمربع) 124 قیمت 2,310,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتاق 2...

دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 17073 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 154 قیمت 3,550,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 2...

ملک تبریز
ملک تبریز
آگهی فروش 4452
آگهی اجاره722

آژانس ملک تبریز

تبریز

تبریز، بلوار ملکی تبریزی (جاده باسمنج)، پشت برجهای آسمان تبریز، شعبه دوم ملک تبریز

آگهی های فروش

آگهی های اجاره