آگهی های ملک تبریز

فروش آپارتمان 200 متری - ولیعصر کد ملک: 9573 💰1,980,000,000 تومان

فروش آپارتمان 143 متری - پرواز کد ملک: 6447 💰1,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 165 متری - خیام (ائل گلی) کد ملک: 7599 💰2,420,000,000 تومان

فروش آپارتمان 151 متری - توانیر کد ملک: 10276 💰900,000,000 تومان

پیش فروش آپارتمان مسکونی 165 متری - ولیعصر کد ملک: 10274 💰2,145,000,000 تومان

فروش آپارتمان 125 متری - گلکار کد ملک: 6759 💰870,000,000 تومان

فروش آپارتمان 245 متری - سهند (ایل گلی) کد ملک: 10092 💰2,250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 131 متری - ولیعصر2 کد ملک: 10264 💰640,000,000 تومان

فروش آپارتمان 126 متری - مرزداران کد ملک: 9844 💰581,000,000 تومان

فروش آپارتمان 97 متری - یاغچیان کد ملک: 8757 💰625,000,000 تومان

فروش کارخانه/کارگاه صنعتی 7422 متری - شهر صوفیان کد ملک: 10279 💰1 تومان

فروش آپارتمان 106 متری - نصر کد ملک: 8328 💰470,000,000 تومان

فروش آپارتمان 133 متری - مرزداران کد ملک: 9737 💰700,000,000 تومان

فروش آپارتمان 130 متری - رجایی شهر کد ملک: 10271 💰1,040,000,000 تومان

فروش آپارتمان 85 متری - امیرخیز کد ملک: 10236 💰300,000,000 تومان

پرنیان
پرنیان
آگهی فروش 1884
آگهی اجاره508

آژانس ملک تبریز

تبریز

آگهی های فروش

آگهی های اجاره