آگهی های ملک تبریز

صائب تبریزی سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 21619 نوع فروش منطقه صائب متراژ (مترمربع) 230 قیمت 5,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تعداد اتاق 3 نو...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 21931 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 140 قیمت 3,290,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

الهی پرست سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 21953 نوع فروش منطقه الهی پرست متراژ (مترمربع) 180 قیمت 5,900,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق...

دو خوابه / طبقه همکف

کد آگهی 16960 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 151 قیمت 3,700,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 0 تعداد اتاق 2...

آپارتمان 142 متری در رشدیه تبریز

آگهی جدید
سه خوابه / طبقه ششم

کد آگهی 18682 نوع فروش منطقه رشدیه متراژ (مترمربع) 142 قیمت 3,550,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 10 تعداد واحد در طبقه 3 طبقه 6 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 16582 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 193 قیمت 3,340,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

فرشته شمالی دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 20192 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 133 قیمت 2,450,000,000 تومان کل طبقات ساختمان ۵ تعداد واحد در طبقه ۱ طبقه ۳ تعداد اتا...

یک خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 21636 نوع فروش منطقه قره اغاج متراژ (مترمربع) 80 قیمت 935,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 1 ن...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 21797 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 104 قیمت 1,700,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 2...

آپارتمان 92 متری در گلکار تبریز

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 19045 نوع فروش منطقه گلکار متراژ (مترمربع) 92 قیمت 950,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 2غربی تعداد اتاق 2...

دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 20646 نوع فروش منطقه چهارراه عباسی متراژ (مترمربع) 89 قیمت 890,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 3 تعداد اتاق...

یاغچیان دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 21519 نوع فروش منطقه یاغچیان متراژ (مترمربع) 92 قیمت 1,400,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 3 تعداد اتاق 2...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 18124 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 187 قیمت 6,150,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه ششم

کد آگهی 13951 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 198 قیمت 5,200,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 6 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 16841 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 120 قیمت 3,600,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 3...

ملک تبریز
ملک تبریز
آگهی فروش 5081
آگهی اجاره215

آژانس ملک تبریز

تبریز

تبریز، بلوار ملکی تبریزی (جاده باسمنج)، پشت برجهای آسمان تبریز، شعبه دوم ملک تبریز

آگهی های فروش

آگهی های اجاره