آگهی های ملک تبریز

فروش آپارتمان 218 متری - فردوس (ایل گلی) کد ملک: 8739 💰3,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان 240 متری - خیام (ائل گلی) کد ملک: 8574 💰3,720,000,000 تومان

پیش فروش آپارتمان مسکونی 164 متری - خیام (ائل گلی) کد ملک: 8470 💰2,139,000,000 تومان

فروش آپارتمان 150 متری - خیام (ائل گلی) کد ملک: 8572 💰15,750,000,000 تومان

خیام

فروش آپارتمان 165 متری - خیام (ائل گلی) کد ملک: 7599 💰2,475,000,000 تومان

فروش آپارتمان 126 متری - پاستور جدید کد ملک: 6580 💰685,000,000 تومان

فروش آپارتمان 247 متری - ولیعصر کد ملک: 8682 💰3,450,000,000 تومان

فروش آپارتمان 101 متری - ویلاشهر کد ملک: 8582 💰530,000,000 تومان

فروش آپارتمان 380 متری - الهی پرست کد ملک: 8478 💰8,360,000,000 تومان

فروش آپارتمان 255 متری - الهی پرست کد ملک: 8477 💰4,950,000,000 تومان

فروش آپارتمان 275 متری - الهی پرست کد ملک: 8476 💰6,050,000,000 تومان

فروش (ملک کلنگی-زمین)مسکونی 300 متری - طالقانی کد ملک: 8701 💰1,800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 150 متری - الهی پرست کد ملک: 8662 💰1,550,000,000 تومان

فروش آپارتمان 145 متری - ائل گلی کد ملک: 8667 💰1,232,500,000 تومان

فروش (ملک کلنگی-زمین)مسکونی 190 متری - باغچه بان کد ملک: 7606 💰2,300,000,000 تومان

پرنیان
پرنیان
آگهی فروش 1656
آگهی اجاره495

آژانس ملک تبریز

تبریز

آگهی های فروش

آگهی های اجاره