آگهی های ملک تبریز

اکازیون
دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 13048 نوع فروش منطقه گلپارک متراژ (مترمربع) 100 قیمت 560,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 4 تعداد اتاق 2 نو...

اکازیون
رجایی شهر سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 8020 نوع فروش منطقه رجایی شهر متراژ (مترمربع) 150 قیمت 2,200,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

اکازیون
دو خوابه

کد آگهی 11863 نوع فروش منطقه ولی امر متراژ (مترمربع) 99 قیمت 630,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 0 تعداد اتاق 2 نو...

اکازیون

فروش خانه 481 متری در منصور تبریز

آگهی جدید

کد آگهی 7042 نوع فروش منطقه منصور متراژ (مترمربع) 481 قیمت 6,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 0 متراژ بنا(مترمربع) 481 سال ساخت قبل از سال 13...

ویژه
دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 12729 نوع فروش منطقه ولیعصر2 متراژ (مترمربع) 104 قیمت 750,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 2 ن...

ویژه
ویلاشهر دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 11771 نوع فروش منطقه ویلاشهر متراژ (مترمربع) 96 قیمت 830,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 3 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 2 نو...

ویژه
سه خوابه

کد آگهی 12308 نوع ارائه منطقه سهند (ایل گلی) متراژ (مترمربع) 230 قیمت 2,760,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2,4 تار...

ویژه
سه خوابه / طبقه چهارم
ویژه
گلباد سه خوابه

کد آگهی 12205 نوع ارائه منطقه گلباد متراژ (مترمربع) 200 قیمت 2,700,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1,2,3,4,5 تاریخ...

ویژه
سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 13210 نوع فروش منطقه ائل گلی متراژ (مترمربع) 220 قیمت 2,400,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

ویژه
باغشمال جدید دو خوابه / طبقه اول
ویژه

کد آگهی 9389 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 18 قیمت 1,600,000,000 تومان طول دهنه (متر) 4.5 سال ساخت 1395 وضعیت سند در دست اقدام جهت اطل...

ویژه

کد آگهی 13232 نوع فروش منطقه الهیه متراژ (مترمربع) 50 قیمت 1,400,000,000 تومان متراژ بالکن (مترمربع) ۱۰ متراژ زیرزمین (مترمربع) ۲۰ طول دهنه (مت...

دو خوابه / طبقه هشتم

کد آگهی 13079 نوع فروش منطقه ائل گلی متراژ (مترمربع) 120 قیمت 1,150,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 12 تعداد واحد در طبقه 4 طبقه 8 تعداد اتاق 2...

سه خوابه / طبقه ششم

کد آگهی 13113 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 170 قیمت 2,890,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 6 تعداد اتاق 3...

احمدی
احمدی
آگهی فروش 2313
آگهی اجاره577

آژانس ملک تبریز

تبریز

تبریز/ولیعصرجنوبی جاده باسمنج(بلوار ایت الله ملکی تبریزی)روبروی برجهای آسمان دفتر ملک تبریز

آگهی های فروش

آگهی های اجاره