آگهی های مشاورین مسکن دلتا

یک خوابه / طبقه اول

آپارتمان 72 متر در شهرک مدائن 950,000,000 تومان متراژ 72 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 1 پارکینگ دارد انباری دارد آسانسور دارد سن بنا 4 سال ق...

یک خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 65 متر در پاکدشت 680,000,000 تومان متراژ 65 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 1 انباری دارد آسانسور دارد سن بنا نوساز قیمت هر متر 10...

آپارتمان 86 متری در پاکدشت تهران

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 86 متر در پاکدشت 1,040,000,000 تومان متراژ 86 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 2 پارکینگ دارد انباری دارد آسانسور دارد سن بنا 1 سال...

سه خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان 170 متر در پاکدشت 2,380,000,000 تومان متراژ 170 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 3 پارکینگ دارد انباری دارد آسانسور دارد سن بنا نوس...

محدوده طالقانی شمالی پشت شهرداری سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 190 متر در پاکدشت 2,680,000,000 تومان متراژ 190 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 3 پارکینگ دارد انباری دارد آسانسور دارد سن بنا نوس...

آپارتمان 85 متری در شهرک یبر پاکدشت

آگهی جدید
سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 85 متر در پاکدشت 1,540,000,000 تومان متراژ 85 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 3 سن بنا 3 سال قیمت هر متر 18,118,000 طبقه ملک: 1...

شهرک دانشگاه سه خوابه / طبقه سوم

آپارتمان 145 متر تک واحدی شهرک دانشگاه 1,600,000,000 تومان متراژ 145 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 3 انباری دارد آسانسور دارد سن بنا 11 سال قی...

شهیدان رحیمی یک خوابه / طبقه دوم

آپارتمان 60 متر تمیز بلوار رحیمی 650,000,000 تومان متراژ 60 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 1 آسانسور دارد سن بنا 4 سال قیمت هر متر 10,833,000 ط...

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 95 متر در پاکدشت 950,000,000 تومان متراژ 95 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 2 انباری دارد سن بنا 6 سال قیمت هر متر 10,000,000 طبقه...

محدوده مرصاد سه خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان 210 متر در پاکدشت 4,500,000,000 تومان متراژ 210 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 3 پارکینگ دارد انباری دارد آسانسور دارد سن بنا 2 س...

دو خوابه

فروش آپارتمان 140 متر در پاکدشت 1,890,000,000 تومان متراژ 140 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 2 پارکینگ دارد انباری دارد آسانسور دارد سن بنا 1 س...

شهرک دانشگاه دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 77 متر در پاکدشت 1,250,000,000 تومان متراژ 77 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 2 انباری دارد آسانسور دارد سن بنا 8 سال قیمت هر متر...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 82 متر در پاکدشت 715,000,000 تومان متراژ 82 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 2 پارکینگ دارد آسانسور دارد سن بنا 6 سال قیمت هر متر 8...

دو خوابه / طبقه دوم

طبقه ملک: 2 75 متر مفید دوخوابه سنددار پارکینگ و انباری بهترین لوکیشن

شهرک فرهنگیان دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان 68 متر در پاکدشت 750,000,000 تومان متراژ 68 نوع ملک آپارتمان تعداد اتاق 2 انباری دارد سن بنا 6 سال قیمت هر متر 11,029,000 طبقه...

خانم مهندس طالبی
خانم مهندس طالبی
آگهی فروش 138
آگهی اجاره53
آقای طالبی
آقای طالبی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
آقای محمودی
آقای محمودی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
آقای صفایی
آقای صفایی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
اقای استادزاده
اقای استادزاده
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
خانم رجبی
خانم رجبی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0

آژانس مشاورین مسکن دلتا

پاکدشت

آگهی های فروش

آگهی های اجاره