آگهی های مشاوراملاک امام رضا( ع )

خانه 600 متری در گوراب زرمیخ صومعه سرا

5 ماه قبل

کد۷۱۶ ۸۰متر یکباب منزل مسکونی ویلائی به انضمام ۶۰۰مترزمین دارای همة امتیازات وامکانات واقع گوراب زرمیخ به قیمت ۱میلیاردو ۸۰۰میلیون تومان

کد۷۱۰ ۳۱۲متر کوچه پست دارای نسق متری ۳میلیون تومان

خانه 250 متری در پشتیر صومعه سرا

5 ماه قبل

کد۷۱۱ ۷۵متر یکباب منزل مسکونی نیمه کاره به انضمام ۲۵۰ مترزمین واقع درچهارراه پشتیر دارای همه امکانات وامتیازات به قیمت توافقی

کد۷۰۸ ۴۴۲متر زمین باکاربری مسکونی دربهترین موقعیت تجاری ومسکونی نبش خیابان اصلی وآسفالت دارای نسق معتبر متری ۲میلیون و ۷۰۰هزارتومان

کد۷۱۷ ۶۵۰متر زمین باکاربری مسکونی دارای سندوچهاردیواری دربهترین موقعیت ازنظر آرامش وزیبایی باچشم اندازهای طبیعی وبکر کوهستان ودشت ومزارع برنج...

خانه 400 متری در میان بر صومعه سرا

5 ماه قبل

کد۷۱۵ ۱۹۰متربنا به انضمام ۴۰۰متر زمین درموقعیت عالی درحواشی رودخانه وجنگل واقع درروستای میانبربالا ۲میلیاردو ۵۰۰میلیون تومان

خانه 400 متری در صومعه سرا صومعه سرا

5 ماه قبل

کد۷۱۴ یکباب منزل مسکونی قدیمی ۳۰سال ساخت به انضمام ۴۰۰متر زمین درموقعیت مناسب نزدیک آسفالت قیمت ۱میلیاردو ۲۰۰میلیون تومان

کد۷۱۰ ۳۱۲متر کوچه پست دارای نسق متری ۳میلیون تومان

زمین مسکونی 300 متری در پشت مخ صومعه سرا

6 ماه قبل

کد۷۰۶ ۳۰۰مترزمین با کاربری مسکونی واقع درروستای پشت مخ درگوشه ای دنج وپرازآرامش متری ۲میلیون و۵۰۰هزارتومان لینک کانال

کد۶۸۸ ۱۳۰۰متر زمین در۴پلاک که یکجاومجزا فروخته میشود دارای سندمالکیت متری ۳میلیون لینک کانال

کد۶۰۹ ۴قطعه زمین هرقطعه ۲۸۹متر دوقطعه برخیابان اصلی ودربهترین موقعیت تجاری حوالی پمپ بنزین متری ۵میلیون تومان

خانه 250 متری در صومعه سرا صومعه سرا

5 ماه قبل

کد۷۱۱ ۷۵متر یکباب منزل مسکونی نیمه کاره به انضمام ۲۵۰ مترزمین واقع درچهارراه پشتیر دارای همه امکانات وامتیازات به قیمت توافقی

زمین زراعی 2170 متری در ولد صومعه سرا

5 ماه قبل

کد۶۸۶ ۲۱۷۰متر زمین کشاورزی واقع درروستای ولد تسطیح شده متری ۱۷۰هزار تومان

خانه 300 متری در میان بر صومعه سرا

5 ماه قبل

کد۶۹۸ ۷۰متر یکباب منزل مسکونی نوساز ۳۰۰مترزمین باپروانه ساخت وهمه امکانات واقع درروستای میانبر

خانه 300 متری در میان بر صومعه سرا

5 ماه قبل

کد۶۹۸ ۷۰متر یکباب منزل مسکونی نوساز ۳۰۰مترزمین باپروانه ساخت وهمه امکانات واقع درروستای میانبر

علی حشمتی
علی حشمتی
آگهی فروش 44
آگهی اجاره0

آژانس مشاوراملاک امام رضا( ع )

صومعه سرا

گیلان، صومعه سرا، گوراب زرمیخ میدان شهرداری پشت مطب دکتر کارگر کوچه فرهنگ مشاوراملاک امام رضا علیه السلام

صداقت وشفافیت شعارنه<br /> بلکه <br /> باورماست

آگهی های فروش

آگهی های اجاره