هاشمیه ۲۴ یا صارمی ۲۴ دو خوابه / طبقه اول
صارمی ۱۹ سه خوابه / طبقه اول
2
ویلاشهر امام رضا 4
2
صارمی 22 دو خوابه / طبقه سوم
3
کوثر30 سه خوابه / طبقه سوم
3
صارمی 19 سه خوابه / طبقه اول
1
دانش اموز 11 شش خوابه
1
ملک الشعرا بهار مقابل استانداری شش خوابه
2
هاشمیه 29 دو خوابه / طبقه سوم
2
میدان دلاوران بازار محله طبقه اول
4
صیاد6 سه خوابه / طبقه اول
4
رضاشهر خیابان دهخدا 4 هشت خوابه
6
هاشمیه 10برج ارمیتاژ سه خوابه / طبقه پنجم
6
صارمی 44 دو خوابه / طبقه اول
6
صارمی 22 دو خوابه / طبقه دوم
mohamadreza sadeghi
mohamadreza sadeghi
آگهی فروش 22
آگهی اجاره0
جوادنوروزی
جوادنوروزی
آگهی فروش 2
آگهی اجاره1
هاشم رضا زاده
هاشم رضا زاده
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
امیر درجزی
امیر درجزی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0

آژانس مسکن ۲۰۰۰

مشهد

آگهی های فروش

آگهی های اجاره