آگهی های مسکن پرسا

آپارتمان 87 متری در فاز 11 پردیس

1 ماه قبل
طبقه دوم

فاز ۱۱ زون ۱ بلوک ۷۶ طبقه دوم شما شرقی ۸۷ متر کلید خام ۱۴۲۰ ملیارد فربد حبیبی نژاد

آپارتمان 120 متری در فاز2 پردیس

1 ماه قبل

فاز۲ نخلستان تراسه آموزش پرورش ۱۲۰ متر بنا ۴۰ متر تراس طبقه دوم فووول بازسازی کلید موجود ۳/۱۰۰ مالک ⚜️مهدی یوسفی⚜️

آپارتمان 100 متری در فاز2 پردیس

1 ماه قبل

فاز۲ مجتمع اموزش پرورش نخلستان طبقه ۴ بدون اسانسور پارکینگ سند تعاونی نقاشی شده ۱/۵۰۰صافی ⚜️مهدی یوسفی

آپارتمان 105 متری در فاز2 پردیس

1 ماه قبل
طبقه چهارم

فاز۲ مجتمع اموزش پرورش نخلستان طبقه ۴ بدون اسانسور پارکینگ سند تعاونی نقاشی شده ۱/۵۰۰صافی ⚜️مهدی یوسفی⚜️

آپارتمان 107 متری در فاز2 پردیس

1 ماه قبل
طبقه چهارم

فاز ۲ محله ۲ دشتستان ۵ ۱۰۷متر طبقه ۴ با آسانسور سند تک برگ فول تازه نقاشی شده تخلیه کلید و مدارک موجود ۳/۳۰۰ مالک ⚜️مهدی یوس...

فاز ۸ ۴۵۸ متر با جواز ۱۰ واحد و نقشه های واحد زمین ۲ بر متری ۱۸ مالک ⚜️مهدی یوسفی⚜️

آپارتمان 87 متری در فاز 11 پردیس

1 ماه قبل

زون ۳ بلوک ۷۲ طبقه همکف شمال شرقی عرصه تسویه ۲ سال قسط وام ۱/۱۰۰ صافی مدارک به نام بالا آزاد ⚜️مهدی یوسفی⚜️

آپارتمان 120 متری در فاز2 پردیس

1 ماه قبل
طبقه دوم

فاز۲ نخلستان تراسه آموزش پرورش ۱۲۰ متر بنا ۴۰ متر تراس طبقه دوم فووول بازسازی کلید موجود ۳/۱۰۰ مالک ⚜️مهدی یوسفی⚜️

آپارتمان 107 متری در فاز2 پردیس

1 ماه قبل
طبقه چهارم

فاز ۲ محله ۲ دشتستان ۵ ۱۰۷متر طبقه ۴ با آسانسور سند تک برگ فول تازه نقاشی شده تخلیه کلید و مدارک موجود ۳/۴۰۰ میلیون ⚜️مهدی ی...

آپارتمان 84 متری در فاز 9 پردیس

1 ماه قبل
طبقه دوم

فاز ۹ سوسن طبقه ۲ ش ۸۴ متری ضامن کلید مدارک به نام ۱/۱۵۰صافی ⚜️مهدی یوسفی⚜️

آپارتمان 100 متری در فاز2 پردیس

1 ماه قبل
دو خوابه

فاز۲ محله ۱ مجتمع آموزش پرورش نخلستان ۱۰۰متر دو خواب طبقه ۴ بدون آسانسور داخل واحد معمولی سند تعاونی ۱/۵۰۰ مالک کلید موجود...

آپارتمان 78 متری در فاز 9 پردیس

1 ماه قبل
طبقه دوم

فاز ۹ سوسن طبقه ۲ ش 78متری ضامن کلید مدارک به نام ۱/۱۶۰صافی ⚜️مهدی یوسفی⚜️

آپارتمان 107 متری در فاز2 پردیس

1 ماه قبل
دو خوابه

فاز ۲ محله ۲ دشتستان ۵ ۱۰۷ متر دو خواب فول سند تک برگ مهدی یوسفی

آپارتمان 80 متری در فاز 9 پردیس

1 ماه قبل
طبقه دوم

فاز۹ سوسن ۱۰ طبقه دوم جنوبی کلید خام ۸۰ متر عرصه تسویه مهدی یوسفی

آپارتمان 100 متری در فاز2 پردیس

1 ماه قبل
طبقه اول

فاز۲ مجتمع جام جم طبقه اول ۱۰۰ متر فول معمولی تخلیه به روز فربد حبیبی نژاد

آقای حبیبی نژاد
آقای حبیبی نژاد
آگهی فروش 5
آگهی اجاره0
قاسم محمدی
قاسم محمدی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0
مهدی یوسفی
مهدی یوسفی
آگهی فروش 15
آگهی اجاره0
مهدی کمالی
مهدی کمالی
آگهی فروش 0
آگهی اجاره0

آژانس مسکن پرسا

پردیس

آگهی های فروش

آگهی های اجاره