آگهی های مسکن شهر

سه خوابه / طبقه پنجم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 154 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1389 🔖 قیمت هر متر مر...

سه خوابه / طبقه دوم

فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 185 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1395 🔖 قیمت هر متر مربع...

سه خوابه / طبقه دوم

فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 220 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1380 🔖 قیمت هر متر مربع...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 148 ➖ تعداد اتاق : 2 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : نوساز 🔖 قیمت هر متر م...

سه خوابه / طبقه اول

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 555 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1370 🔖 قیمت هر متر مر...

سه خوابه / طبقه دوم

فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 145 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1370 🔖 قیمت هر متر مربع...

نفت سه خوابه / طبقه سوم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 170 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1395 🔖 قیمت هر متر مر...

سه خوابه / طبقه دوم

فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 192 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : نوساز 🔖 قیمت هر متر مرب...

دو خوابه / طبقه اول

فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 100 ➖ تعداد اتاق : 2 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : دو ساله 🔖 قیمت هر متر م...

سه خوابه / طبقه سوم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 140 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1385 🔖 قیمت هر متر مر...

سه خوابه / طبقه اول

فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 171 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1380 🔖 قیمت هر متر مربع...

سه خوابه

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 555 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1370 🔖 قیمت هر متر مر...

سه خوابه / طبقه پنجم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 198 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1383 🔖 قیمت هر متر مر...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 120 ➖ تعداد اتاق : 2 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : - 🔖 قیمت هر متر مربع...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 100 ➖ تعداد اتاق : 2 ➖ تعداد پارکینگ : 2 ➖ سال ساخت : - 🔖 قیمت هر متر مربع :...

شاهین زراعتی
شاهین زراعتی
آگهی فروش 2935
آگهی اجاره451

آژانس مسکن شهر

تهران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره