آگهی های مسکن بزرگ انصاری

سه خوابه

فروش آپارتمان PARTHENON * Luxury Residential Complex * دروس متراژ : شمالى : ۲۸۰ متر مربع جنوبى : ۲۷۰ متر مر...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان مسکونی کد فایل : ۲۴۴۵ دروس _ محسنیان متراژ : ۲۰۰ مترمربع اتاق : ۳ خواب سن بنا : ۶ ساله تعداد طبقات : ۵ طبقه...

دو خوابه / طبقه پنجم

فروش برج مسکونی کد فایل : ۲۴۴۴ جردن _ اسفندیار متراژ : ۱۳۰ مترمربع اتاق : ۲ خواب سن بنا : ۱۷ ساله تعداد طبقات : ۱۱ طبقه ت...

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسکونی کد فایل : ۲۴۴۳ جردن _ اسفندیار متراژ : ۱۱۵ مترمربع اتاق : ۲ خواب سن بنا : ۳۰ ساله تعداد طبقات : ۵ طب...

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسکونی کد فایل : ۲۴۴۲ قلهک _ سیمای جنوبی متراژ : ۱۲۰ مترمربع اتاق : ۳ خواب سن بنا : ۴ ساله تعداد طبقات : ۴...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان مسکونی کد فایل : ۰۱۴۸ شریعتی، بین میرداماد و ظفر متراژ : ۹۴ متر مربع ۴ طبقه ۱ واحدی طبقه دوم ۲ خوابه نوساز توضیحات : کف سن...

طبقه دوم

فروش دفتر کار موقعیت اداری کد فایل : ۰۱۴۷ شریعتی، بین میرداماد و ظفر متراژ : ۱۲۳ متر مربع ۵ طبقه ۲ واحدی طبقه دوم ۳ اتاق نوساز توضیحات :...

کامرانیه جنوبی سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسکونی کد فایل : ۲۴۴۰ کامرانیه جنوبی متراژ : ۱۶۵ مترمربع اتاق : ۳ خواب سن بنا : ۱۵ ساله تعداد طبقات : ۵ طبق...

سه خوابه

فروش آپارتمان مسکونی کد فایل : ۲۴۳۹ پاسداران _ بوستان متراژ : ۱۴۶ مترمربع اتاق : ۳ خواب سن بنا : ۴ ساله تعداد طبقات : ۵ ط...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان مسکونی کد فایل : ۲۴۳۶ دروس _ قبا متراژ : ۸۲ مترمربع اتاق : ۲ خواب سن بنا : ۴ ساله تعداد طبقات : ۵ طبقه تعد...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان مسکونی کد فایل : ۲۴۳۸ دروس _ شریعتی متراژ : ۹۵ مترمربع اتاق : ۲ خواب سن بنا : نوساز تعداد طبقات : ۴ طبقه تعداد و...

دو خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان مسکونی کد فایل : ۲۴۳۷ قیطریه _ جهانتاب متراژ : ۸۱ مترمربع اتاق : ۲ خواب سن بنا : ۴ ساله تعداد طبقات : ۵ طبق...

شیخ بهایی

فروش دفترکار سند اداری کد فایل : ۰۱۴۲ میدان شیخ بهایی متراژ : ۸۴ - ۷۲ و ۱۲۰ متر مربع تعداد طبقات : ۶ طبقه تعداد واحد در هر طبقه : ۴ واحدی اتاق...

فروش دفترکار سند اداری کد فایل : ۰۱۴۱ ونک ، ابتدای گاندی متراژ : ۱۱۰ و ۱۶۰ متر مربع تعداد طبقات : ۵ طبقه تعداد واحد در هر طبقه : ۲ واحدی اتاق...

طبقه اول

فروش دفترکار سند اداری کد فایل : ۰۱۴۵ میرداماد، میدان محسنی متراژ : ۸۰ متر مربع تعداد طبقات : ۷ طبقه تعداد واحد در هر طبقه : ۴ واحدی اتاق : ف...

مهرداد انصاری
مهرداد انصاری
آگهی فروش 84
آگهی اجاره68

آژانس مسکن بزرگ انصاری

تهران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره