آگهی های لوتوس

فروش ویلا 270 متری در ملکار نوشهر

4 هفته قبل
سه خوابه

#كد1118👆👆 #فروش_ویلادوبلكس #نوشهرملكار مساحت زمین٢٧٠ مساحت بنا٢٣٠ کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه مستر شهرك ویلایی نشین همراه با نگهبانی...

پنج خوابه

#كد1117👆👆 #فروش_ویلادوبلكس_رومی #نوشهرسیسنگان مساحت زمین٤٣٠ مساحت بنا٤٠٠ مبله كامل سندشش دانگ کنتوراب برق گازنصب میباشد ٥خوابه مستر داخل...

سه خوابه

#كد1116👆👆 #فروش_ویلامدرن #نوشهرسیسنگان مساحت زمین٣٠٠ مساحت بنا٢٥٠ سندشش دانگ کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه مستر داخل مجتمع ویلایی ته...

سه خوابه

#فروش_ویلامدرن #نوشهرتوسكانخشمال مساحت زمین٣٠٠ مساحت بنا٢٥٠ ١١٠متر روف گاردن سندشش دانگ پروانه ساخت کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه مستر...

سه خوابه

#كد1112👆👆 #فروش_ویلامدرن #نوشهردهكده_سبزملكار مساحت زمین٢٨٥ مساحت بنا٢٣٠ ١١٠متر روف گاردن پروانه ساخت کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه م...

چهار خوابه

#كد1111👆👆 #فروش_ویلامدرن #نوشهردهكده_توریستی_انارور مساحت زمین٣٧٥ مساحت بنا٣٠٠ ١١٠متر روف گاردن سند مالكیت،پروانه ساخت کنتوراب برق گازنصب...

فروش ویلا 280 متری در نوشهر نوشهر

4 هفته قبل
شهرک بهشت سه خوابه

#كد1110👆👆 #فروش_ویلادوبلكس #نوشهرشهرك_بهشت مساحت زمین٢٨٠ مساحت بنا٢٠٠ دارای مجوز رسمی ساخت کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه مستر شهرك وی...

دو خوابه

#كد1109👆👆 #فروش_ویلاهمكف_اكازیون #نوشهرانارور مساحت زمین٣٠٠ مساحت بنا١٠٠ سند شش دانگ ٨سال ساخت کنتوراب برق گازنصب میباشد ۲خوابه مستر منط...

چهار خوابه

#كد1108👆👆 #فروش_ویلامدرن_فرنیش #نوشهر_سیسنگان مساحت زمین۸۰۰ مساحت بنا۴۵۰ روف گاردن۱۵۰متری چشم انداز بی نظیر سند مالکیت کنتوراب برق گازنصب میباش...

دو خوابه

#كد1106👆👆 #فروش_ویلاهمكف #نوشهرانارور مساحت زمین٢٠٠ مساحت بنا٩٥ پروانه ساخت کنتوراب برق گازنصب میباشد ۲خوابه مستر منطقه ویلایی تهرانی نش...

سه خوابه

#كد1105👆👆 #فروش_ویلاروف_گاردن #نوشهردهكده_توریستی_انارور مساحت زمین٢٨٠ مساحت بنا٢٣٠ ١١٠متر روف گاردن پروانه ساخت کنتوراب برق گازنصب میباش...

سه خوابه

#كد1104👆👆 #فروش_ویلادوبلکس #نوشهرسیسنگان مساحت زمین٤٢٠ مساحت بنا١٦٠ پروانه ساخت کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه مستر داخل مجتمع ویلایی...

فروش ویلا 223 متری در ملکار نوشهر

4 هفته قبل
سه خوابه

#كد1103👆👆 #فروش_ویلادوبلکس #نوشهرملكار مساحت زمین٢٢٣ مساحت بنا١٨٠ پروانه ساخت کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه مستر داخل مجتمع ویلایی ته...

سه خوابه

#كد1102👆👆 #فروش_ویلادوبلکس #نوشهرانارور مساحت زمین٢٥٠ مساحت بنا١٨٠ پروانه ساخت کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه مستر داخل مجتمع ویلایی ت...

سه خوابه

#كد1101👆👆 #فروش_ویلادوبلکس #نوشهرسیسنگان مساحت زمین٢٥٠ مساحت بنا١٦٠ کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه مستر داخل مجتمع ویلایی تهرانی نشین...

سهیل رویانیان
سهیل رویانیان
آگهی فروش 121
آگهی اجاره0

آژانس لوتوس

نوشهر

آگهی های فروش

آگهی های اجاره