آگهی های لاکچری

خریدوفروش زمین درقم(زمین قم طلاست), [۱۸.۰۴.۲۰ ۰۸:۲۹] #زمین : بلوار غدیر، کوچه ۵۱ #مساحت : ۱۰۰۰ متر #قیمت : ۱۰میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان #نوع سند...

#زمین : ۱۵ خرداد، بعد از خ سعدی #مساحت : ۹۵۰ متر #قیمت : ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان #نوع سند : ۶ دانگ # موقعیت: دو کله #معاوضه : ندارد # متر...

#زمین : شهرک قدس #مساحت : ۱۵۰ متر #قیمت : ۱میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان #نوع سند : ۶ دانگ # موقعیت: جنوبی #معاوضه : ندارد # متراژ بر: ۶ متر #...

🔴✅کلنگی: #زمین : زنبیل آباد، حافظ #مساحت : ۲۱۸ متر #قیمت : ۴ میلیارد تومان #نوع سند : ۶ دانگ # موقعیت: دو کله #معاوضه : ندارد # متراژ بر: ۷و ن...

🔴✅کلنگی: #زمین : سالاریه #مساحت : ۴۷۰ متر #قیمت : ۱۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان #نوع سند : ۶ دانگ # موقعیت: شمالی #معاوضه : ندارد # متراژ بر:...

بنیاد، کوچه ۴۰، فرعی شماره ۲

#زمین : بنیاد، کوچه ۴۰، فرعی شماره ۲ #مساحت : ۳۴۴ متر #قیمت : ۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان #نوع سند : مشاع # موقعیت: دو کله #معاوضه : ندارد #...

بنیاد، کوچه ۳۸، زمین های آموزش و پرورش

#زمین : بنیاد، کوچه ۳۸، زمین های آموزش و پرورش #مساحت : ۱۶۲ متر #قیمت : ۲میلیارد و ۴۵۰ #نوع سند : ۶ دانگ # موقعیت: شمالی #معاوضه : ندارد # متر...

: شهرک قدس، قدوسی ۹

#زمین : شهرک قدس، قدوسی ۹ #مساحت : ۳۰۰ متر #قیمت : ۳میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان #نوع سند : ۶ دانگ # موقعیت: شمالی #معاوضه : ندارد # متراژ بر: ۱...

: شهرک قدس، ولیعصر ۸۹

#زمین : شهرک قدس، ولیعصر ۸۹ #مساحت : ۱۵۰ متر #قیمت : ۱میلیارد و ۴۷۵میلیون تومان #نوع سند : ۶ دانگ # موقعیت: شمالی #معاوضه : ندارد # متراژ بر:...

#زمین : بنیاد، کوچه ۳۸ #مساحت : ۱۹۰ متر #قیمت : ۱میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان #نوع سند : ۶ دانگ # موقعیت: جنوبی #معاوضه : ندارد # متراژ بر: ۷ متر...

: بنیاد، انتهای ۲۰متری رازی

#زمین : بنیاد، انتهای ۲۰متری رازی #مساحت : ۱۱۵۲ متر #قیمت : ۵میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان #نوع سند : مشاع # موقعیت: دو کله #معاوضه : ندارد # م...

بنیاد، ذوالفقار، خ آل یاسین

#زمین : بنیاد، ذوالفقار، خ آل یاسین #مساحت : ۲۰۰ متر #قیمت : ۲میلیارد #نوع سند : ۶ دانگ # موقعیت: دوبر #معاوضه : ندارد # متراژ بر: ۱۰ متر # ک...

جمهوری، نبش کوچه ۱۰

#زمین : جمهوری، نبش کوچه ۱۰ #مساحت : ۱۳۲ متر #قیمت : ۱میلیارد و ۷۱۰میلیون تومان #نوع سند : ۶ دانگ # موقعیت: جنوبی #معاوضه : ندارد # متراژ بر:...

بنیاد، ناجای ۱۵

#زمین : بنیاد، ناجای ۱۵ #مساحت : ۱۷۲ متر #قیمت : ۲میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان #نوع سند : ۶ دانگ # موقعیت: جنوبی #معاوضه : ندارد # متراژ بر: ۸ مت...

خریدوفروش زمین درقم(زمین قم طلاست), [۳۰.۰۴.۲۰ ۱۱:۱۳] #زمین : سمیه #مساحت : ۳۰۰ متر #قیمت : ۵میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان #نوع سند : ۶ دانگ # موقعی...

مهدوی نیا
مهدوی نیا
آگهی فروش 680
آگهی اجاره0

آژانس لاکچری

قم

آگهی های فروش

آگهی های اجاره