آگهی های علی گرجی زاده

زمین داخل بافت از ۱۰۰متری تا ۲۰۰۰متری متری ۲میلیون تومن تا ده میلیون تومان پیمانکاری و ساخت و ساز همراه با مشارکت در ساخت

ویلا 200 متری در فریدون کنار فریدون کنار

3 ماه قبل
دو خوابه

زمین ۲۰۰متر بنا ۸۰متر ۲خواب مستر کنار زمینهای کشاورزی و پارک زمین داخل بافت متری ۲تومن تا۴تومن

ویلا 190 متری در فریدون کنار فریدون کنار

3 ماه قبل
دو خوابه

زمین ۱۹۰متر بنا۹۰متر۲خواب.ویو جنگل و زمین کشاورزی قیمت ۱۷۰۰

گرجی زاده
گرجی زاده
آگهی فروش 3
آگهی اجاره0

آژانس علی گرجی زاده

فریدون کنار

آگهی های فروش

آگهی های اجاره