آگهی های شیرازملک

پاساژ انتظاری طبقه اول

آپارتمان تجاری فلکه گاز پاساژ انتظاری 102 متر سه پارکینگ: اختصاصی انباری: ندارد 8,000,000,000 تومان

تجاری خیابان ذکاءالملک ذکاءالملک جنوبی 28 متر --- پارکینگ: --- انباری: --- 3,000,000,000 تومان

مغازه 20 متری در آریا شیراز

آگهی جدید

تجاری چهارراه آریا آریا 20 متر --- پارکینگ: --- انباری: --- 5,000,000,000 تومان

بلوار کریمخان زند داریوش

تجاری خیابان داریوش اهلی 33 متر --- پارکینگ: --- انباری: --- 2,640,000,000 تومان

پاساژ انتظاری

کد آگهی ملک: 3962 تجاری پاساژ انتظاری پاساژ انتظاری 54 متر --- پارکینگ: --- انباری: --- 10,260,000,000 تومان

ساحلی غربی

کد آگهی ملک: 3958 تجاری ساحلی غربی ساحلی غربی 255 متر --- پارکینگ: --- انباری: --- 32,000,000,000 تومان

طبقه اول

کد آگهی ملک: 3889 آپارتمان اداری خیابان خلیلی خلیلی 80 متر یک پارکینگ: اختصاصی انباری: ندارد 3,000,000,000 تومان

مطب 135 متری در فلکه گاز شیراز

آگهی جدید
هدایت غربی دو اتاق / طبقه اول

کد آگهی ملک: 3875 آپارتمان پزشکی خیابان هدایت هدایت غربی 135 متر دو پارکینگ: اختصاصی انباری: اختصاصی 6,075,000,000 تومان

دو خوابه / طبقه همکف

کد آگهی ملک: 3867فروش آپارتمان کوی دانشگاه 130 متر دو پارکینگ: اختصاصی انباری: اختصاصی 4,550,000,000 تومان

طبقه دوم

کد آگهی ملک: 3864

بلوار کریمخان زند بازار وکیل

کد آگهی ملک: 3905 تجاری بازار وکیل بازار وکیل 7 متر --- پارکینگ: --- انباری: --- 10,000,000,000 تومان

مطب 120 متری در میدان نمازی شیراز

آگهی جدید
بلوار کریمخان زند زند غربی دو اتاق / طبقه اول

کد آگهی ملک: 3898 آپارتمان پزشکی خیابان زند زند غربی 120 متر دو پارکینگ: مشاعی انباری: اختصاصی 6,000,000,000 تومان

سه اتاق / طبقه سوم

کد آگهی ملک: 3825 آپارتمان پزشکی سینما سعدی بیست متری سینما سعدی 150 متر سه پارکینگ: اختصاصی انباری: اختصاصی 6,450,000,000 تومان

دو اتاق / طبقه هفتم

کد آگهی ملک: 3829 آپارتمان پزشکی برج بارانا زرگری 87 متر دو پارکینگ: اختصاصی انباری: ندارد 8,600,000,000 تومان

هدایت شرقی طبقه سوم

کد آگهی ملک: 3855 آپارتمان اداری خیابان هدایت هدایت شرقی 118 متر دو پارکینگ: اختصاصی انباری: اختصاصی 3,500,000,000 تومان

آژانس شیرازملک

شیراز

میدان آزادی فلکه گاز

آگهی های فروش

آگهی های اجاره