آگهی های سون

سه خوابه / طبقه سوم

نوع ملک:آپارتمان ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان نوع معامله خرید و فروش متراژ:۱۴۳ متر مربع تعداد طبقات:۳ شماره طبقه:۳ موقعیت جغرافیایی جنوبی تعداد اتاق خوا...

دو خوابه / طبقه سوم

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متراژ ۱۰۰ متر مربع تعداد طبقات:۵ شماره طبقه:۳ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ س...

دو خوابه / طبقه دوم

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متراژ ۱۲۱ متر مربع شماره طبقه:۲ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱۱ سال

دو خوابه

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متراژ:۱۶۸ متر مربع تعداد طبقات:۱ شماره طبقه:۱ موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۲ سن ب...

دو خوابه

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متراژ ۱۲۰ متر مربع تعداد طبقات ۳ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱۸ سال

دو خوابه

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متراژ ۱۱۰ متر مربع تعداد طبقات:۱ شماره طبقه:۱ موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۲ سن...

دو خوابه / طبقه دوم

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متراژ ۹۰ متر مربع تعداد طبقات:۳ شماره طبقه:۲ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:2

دو خوابه / طبقه اول

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متراژ ۱۰۰ متر مربع تعداد طبقات:۶ شماره طبقه:۱ موقعیت جغرافیایی: شمالی تعداد اتاق خواب:۲...

سه خوابه / طبقه اول

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متراژ:۱۵۵ متر مربع تعداد طبقات:۵ شماره طبقه:۱ موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۳...

سه خوابه / طبقه سوم

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان متراژ:۱۴۳ متر مربع تعداد طبقات:۳ شماره طبقه:۳ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۳ سن بنا:۱ سال

دو خوابه / طبقه سوم

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متراژ :۹۷ متر مربع تعداد طبقات:۴ شماره طبقه:۳ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ س...

دو خوابه / طبقه اول

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شناسه ملک در سایت ۷۷۱ نوع ملک خانه و ویلا نوع معامله خرید و فروش متراژ ۱۱۰ متر مربع زیربنا ---- تعداد طبقات ۱ شماره طبقه ۱ م...

سه خوابه / طبقه سوم

۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان شناسه ملک در سایت ۷۷۹ نوع ملک آپارتمان نوع معامله خرید و فروش متراژ ۱۴۳ متر مربع زیربنا ---- تعداد طبقات ۳ شماره طبقه ۳ مو...

دو خوابه / طبقه اول

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شناسه ملک در سایت ۷۷۶ نوع ملک آپارتمان نوع معامله خرید و فروش متراژ ۱۰۰ متر مربع زیربنا ---- تعداد طبقات ۶ شماره طبقه ۱ موقع...

سه خوابه / طبقه سوم

۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان شناسه ملک در سایت ۷۸۵ نوع ملک آپارتمان نوع معامله خرید و فروش متراژ ۱۴۳ متر مربع زیربنا ---- تعداد طبقات ۳ شماره طبقه ۳ مو...

امیر محمد هدایت
امیر محمد هدایت
آگهی فروش 70
آگهی اجاره28

آژانس سون

اصفهان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره