آگهی های سفیر

آپارتمان 80 متری در ازگل تهران

آگهی جدید
اراج دو خوابه / طبقه نهم

فروش آپارتمان 80متری در برج پرشین گلف در گلچین 10,000,000,000 تومان اراج ازگل ، تهران 80 متر 2 خواب 1398

دو خوابه / طبقه پنجم

فروش اپارتمان۱۰۹ متر واقع نیاوران 14,200,000,000 تومان نیاوران تهران 109 متر 2 خواب 1395

دو خوابه / طبقه چهارم

۱۱۰ متر ویو ابدی آجودانیه 11,700,000,000 تومان آجودانیه تهران 110 متر 2 خواب 1390

سه خوابه / طبقه دوم

فرمانیه مهماندوست سه خواب 31,000,000,000 تومان فرمانیه تهران 224 متر 3 خواب 1392

سه خوابه / طبقه پنجم

۲۱۵ متر قلب فرمانیه 25,000,000,000 تومان فرمانیه تهران 215 متر 3 خواب 1385

دو خوابه / طبقه ششم

94متر نیاوران کلید نخورده 12,690,000,000 تومان نیاوران تهران 94 متر 2 خواب 1400

سه خوابه / طبقه چهارم

آپارتمان ۱۵۰متر ۳خواب 22,000,000,000 تومان آجودانیه تهران 150 متر 3 خواب 1401

سه خوابه / طبقه اول

148متر نیاوران قدر السهم ۳۰ متر انباری 16,000,000,000 تومان نیاوران تهران 148 متر 3 خواب 1371

سه خوابه / طبقه پنجم

۲۰۰ متری تک واحدی نیاوران 21,800,000,000 تومان نیاوران تهران 200 متر 3 خواب 1400

آپارتمان 122 متری در ازگل تهران

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه پنجم

آپارتمان 122متری کلید نخورده در ازگل 14,700,000,000 تومان ازگل تهران 122 متر 2 خواب 1401

دو خوابه / طبقه اول

105متر بازسازی شیک نیاوران 12,600,000,000 تومان نیاوران تهران 105 متر 2 خواب 1385

سه خوابه / طبقه پنجم

آپارتمان ۲۰۰ متری برای فروش در نیاوران 21,000,000,000 تومان نیاوران تهران 200 متر 3 خواب 1395

سه خوابه / طبقه هشتم

نیاوران ۳۵۰ متر ۱۵ آیتم مشاعات تماس بگیرید نیاوران تهران 350 متر 3 خواب 1395

دو خوابه / طبقه چهارم

۸۰ متر نیاوران تک واحدی 8,100,000,000 تومان نیاوران تهران 98 متر 2 خواب 1393

سه خوابه / طبقه چهارم

آپارتمان ۱۵۰متر ۳خواب 22,000,000,000 تومان آجودانیه تهران 150 متر 3 خواب 1401

آقای یزدانی
آقای یزدانی
آگهی فروش 348
آگهی اجاره99

آژانس سفیر

تهران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره