آگهی های سر پناه

حجاب 73 دو خوابه / طبقه چهارم

🔻آپارتمان سند شش دانگ (قیمت کل 480میلیون ،با200 میلیون وام قابلیت80 م رهن ،الباقی 200میلیون نقد) ✅ 130متری ✅طبقه چهارم ✅لاکچری ✅دو خواب ✅...

خیابان مشکینی مشکینی 23 دو خوابه / طبقه سوم

🔻آپارتمان وکالتی شماره:۲۲۸سه شنبه۳۰مهر (قیمت کل ۲۵۰میلیون ، قابلیت۵۰م رهن ،الباقی ۲۰۰میلیون نقد) ✅ ۷۵متری ✅طبقه سوم ✅آسانسور درحال راه اندا...

دو خوابه / طبقه سوم

💯 فروش فوری * 🔻آپارتمان سند شش دانگ شماره:۱۸۲شنبه۵مرداد (قیمت کل ۶۹۰میلیون ،دارای۸۵م وام جانبازی ، قابلیت۱۲۰م رهن ،الباقی نقد) ✅ ۸۵متری...

مروارید , مروارید ۴ دو خوابه / طبقه سوم

💯 فروش فوری * 🔻آپارتمان سند شش دانگ شماره:۱۷۰سه شنبه۱مرداد (قیمت کل ۴۳۰میلیون ،قابلیت۱۲۰م وام ،قابلیت۸۰م رهن ،الباقی نقد) ✅ ۹۰متری ✅طبق...

بلوار سجادیه , سجادیه ۸ دو خوابه / طبقه همکف

💯 فروش فوری * 🔻آپارتمان سند شش دانگ شماره:۱۷۱ (قیمت کل ۴۱۰میلیون ،قابلیت۱۲۰م وام ،قابلیت۸۰م رهن ،الباقی نقد) ✅ ۱۰۰متری ✅طبقه همکف ✅ ۶و...

دو خوابه / طبقه سوم

💯 فروش فوری * 🔻آپارتمان سند شش دانگ شماره:۱۷۳ (قیمت کل ۵۲۰میلیون ،قابلیت۶۰م وام ،قابلیت۱۰۰م رهن ،الباقی نقد) ✅ ۱۱۰متری ✅طبقه سوم ✅ ۱۲واح...

فلاحی 38 دو خوابه / طبقه اول

💯 فروش فوری * 🔻آپارتمان سند شش دانگ شماره:۱۷۴چهارشنبه۲مرداد (قیمت کل ۶۱۰میلیون ،دارای۶۰م وام ، قابلیت۱۰۰م رهن ،الباقی نقد) ✅ ۱۰۵متری ✅ط...

انتهای حجاب دو خوابه / طبقه سوم

💯 فروش فوری * 🔻آپارتمان سند شش دانگ شماره:۱۷۵پنج شنبه۳مرداد (قیمت کل ۳۱۰میلیون ،قابلیت۱۰۰م وام ،قابلیتم ۷۰مرهن ،الباقی نقد) ✅ ۷۵متری ✅ط...

بلوار شهید رفیعی , رفیعی10 دو خوابه / طبقه سوم

💯 فروش فوری * 🔻آپارتمان سند شش دانگ شماره:۱۷۶پنج شنبه۳مرداد (قیمت کل ۳۶۰میلیون ،قابلیت۱۲۰م وام ،قابلیت۷۰م رهن ،الباقی نقد) ✅ ۷۵متری ✅طب...

دو خوابه / طبقه دوم

💯 فروش فوری * 🔻آپارتمان سند شش دانگ شماره:۱۷۸ (قیمت کل ۳۸۰میلیون ،قابلیت۱۰۰م وام جانبازی،دارای۴۱م رهن ،الباقی نقد) ✅ ۹۰متری ✅طبقه دوم...

حاشیه استادیوسفی دو خوابه / طبقه دوم

💯 فروش فوری * 🔻آپارتمان سند شش دانگ شماره:۱۷۹ (قیمت کل ۵۰۰میلیون ،قابلیت۱۰۰م وام جانبازی،قابلیتم ۱۰۰م رهن ،الباقی نقد) ✅ ۱۱۵متری باعرصه۵...

حجاب , حجاب 87 دو خوابه / طبقه دوم

💯 فروش فوری * 🔻آپارتمان سند شش دانگ شماره:۱۸۰شنبه۵مرداد (قیمت کل ۳۵۰میلیون ،قابلیت۶۰م وام ،قابلیت۹۰م رهن ،الباقی نقد) ✅ ۹۰متری ✅طبقه دو...

اندیشه 78 دو خوابه / طبقه چهارم

💯 فروش فوری * 🔻آپارتمان سند شش دانگ شماره:۱۸۱ (قیمت کل ۳۱۰میلیون ،قابلیت۶۰م وام ،قابلیت۹۰م رهن ،الباقی نقد) ✅ ۸۰متری ✅طبقه چهارم ✅ ۱۲و...

حسابی ۲۷ دو خوابه / طبقه دوم

💯 فروش فوری * 🔻آپارتمان سند شش دانگ شماره:۱۸۴ (قیمت کل ۴۹۰میلیون ،قابلیت۱۲۰م وام ، قابلیت۸۰م رهن ،الباقی نقد) ✅ ۸۵متری ✅طبقه دوم ✅ آسا...

حسابی 36 دو خوابه / طبقه سوم

💯 فروش فوری * 🔻آپارتمان سند شش دانگ شماره:۱۸۳ (قیمت کل ۴۸۰میلیون ،قابلیت۱۰۰م وام جانبازی، قابلیت۱۰۰م رهن ،الباقی نقد) ✅ ۱۱۵متری ✅طبقه س...

قاسم صنایی
قاسم صنایی
آگهی فروش 47
آگهی اجاره1

آژانس سر پناه

مشهد

آگهی های فروش

آگهی های اجاره