آگهی های راد مسکن

✅ قیمت : ( ۶۵۵ میلیون قابلیت گرفتن وام مسکن یکم و قابلیت ۸۵ رهن کامل ) ✅ ۱۱۰ متر مفید ✅ گاز رومیزی ✅ مشاعات تمیز ✅ سهم العرصه زمین ۳۶۰ متر ✅...

بلوار شریعتی

✅ قیمت : ( ۶۹۵ میلیون تومان قابلیت ۹۵ میلیون تومان رهن کامل ) ✅ ۸۷ متر ✅ آسانسور ۶ نفره ✅ طبقه اول ✅ هود لمسی ✅ گاز رومیزی ✅ سند آزاد ✅ شی...

شهرک غرب

✅ قیمت : ( ۱ میلیارد ‌و ۱۰۰ میلیون تومان قابلیت ۱۵۰ میلیون تومان رهن کامل ) ✅ ۱۴۰ متر ✅ آسانسور ۶ نفره ✅ طبقه سوم ✅ هود لمسی ✅ گاز رومیزی ✅...

شهرک غرب

✅ قیمت : ( ۹۹۵ میلیون تومان قابلیت ۱۳۰ میلیون تومان رهن کامل ) ✅ ۱۲۰ متر ✅ آسانسور ۶ نفره ✅ طبقه دوم ✅ هود لمسی ✅ گاز رومیزی ✅ ۸۰ بابت سند...

شهرک غرب

✅ قیمت : ( ۴۰۰ میلیون قابلیت ۵۰ میلیون رهن کامل ) ✅ ۵۲ متر ✅ تخلیه بازدید آسان ✅ طبقه همکف ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ نما : آجر سفال ✅ انبا...

✅ ۸۵ متر ✅ گاز رومیزی ✅ تخلیه بازدید آسان ✅ هود لمسی ✅ طبقه اول ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ نما : سنگ ✅ تراس ✅ آسانسور ۱۲ نفره ✅ بالابر...

شهرک غرب

✅ ۱۱۰ متر ✅ گاز رومیزی ✅ برند منطقه ✅ مشاعات تمام سنگ ✅ تخلیه بازدید آسان ✅ هود لمسی ✅ طبقه سوم ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ نما : سنگ ✅ تر...

شهرک غرب

✅ قیمت : ( ۶۶۰ میلیون قابلیت گرفتن هرنوع وام و ۱۰۰ رهن ) ✅ ۹۴ متر مفید ✅ گاز رومیزی ✅ پکیج و رادیاتور ✅ ۲ کولر گازی ✅ مشاعات تمیز ✅ دوربین...

شهرک غرب

✅ قیمت : ( ۷۶۰ میلیون قابلیت گرفتن هرنوع وام ) ✅ ۱۰۳ متر ✅ تخلیه بازدید آسان ✅ هود لمسی ✅ گاز رومیزی ✅ طبقه ۲ ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ نم...

✅ قیمت : ( ۶۰۰ میلیون قابلیت گرفتن هرنوع وام ) ✅ ۸۰ متر ✅ ۱ سال مالک سکونت دارد ✅ هود لمسی ✅ گاز رومیزی ✅ طبقه ۴ ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅...

بهورز

✅ قیمت : ( ۵۰۰ میلیون قابلیت گرفتن هرنوع وام و ۶۰ میلیون رهن کامل ) ✅ ۷۳ متر ✅ هود لمسی ✅ گاز رومیزی ✅ طبقه ۱ ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ نما...

شهرک غرب

✅ قیمت : ( ۷۴۰ میلیون قابلیت گرفتن هرنوع وام و ۱۲۰ میلیون رهن ) ✅ ۱۱۴ متر ✅ آسانسور ✅ طبقه ۴ ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ نما : سنگ ☑️ تراس ✅...

بهورز
شهرک غرب

✅ قیمت : ( ۵۲۵ میلیون قابلیت گرفتن هرنوع وام و ۸۰ میلیون رهن کامل ) ✅ ۸۵ متر ✅ هود لمسی ✅ گاز رومیزی ✅ طبقه ۳ ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ نما...

الیاس تواضع
الیاس تواضع
آگهی فروش 171
آگهی اجاره2

آژانس راد مسکن

مشهد

آگهی های فروش

آگهی های اجاره