آگهی های دیجی ویلا

دو خوابه

تعداد اتاق: 2 خوابه متراژ زمین: 240 متراژ بنا: 450 متر موقعیت: لشت نشا - زیباکنار نگهبان: دارد جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

فروش ویلا 900 متری در بندر انزلی بندرانزلی

آگهی جدید
دو خوابه
دو خوابه

تعداد اتاق: 2 خوابه متراژ زمین: 450 متراژ بنا: 120 متر موقعیت: خشکبیجار پارکینگ: دارد جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

دو خوابه

تعداد اتاق: 2 خوابه متراژ زمین: 2000 متراژ بنا: 100 متر موقعیت: کوچصفهان نگهبان: دارد جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

دو خوابه

تعداد اتاق: 2 خوابه متراژ زمین: 1000 متراژ بنا: 100 متر موقعیت: کوچصفهان - گیلوا جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

دو خوابه

بیش از 12 نفر از کاربران دیجی ویلا این ملک را مشاهده کردند تعداد اتاق: 2 خوابه متراژ زمین: 240 متراژ بنا: 90 متر موقعیت: لشت نشا - زیباکنار پارکی...

سه خوابه

تعداد اتاق: 3 خوابه متراژ زمین: 400 متراژ بنا: 200 متر موقعیت: لشت نشا - زیباکنار پارکینگ: دارد

سه خوابه

تعداد اتاق: 3 خوابه متراژ زمین: 1400 متراژ بنا: 300 متر موقعیت: لشت نشا - زیباکنار پارکینگ: دارد

فروش ویلا 220 متری در بندر انزلی بندرانزلی

2 ماه قبل
دو خوابه

تعداد اتاق: 2 خوابه متراژ زمین: 220 متراژ بنا: 135 متر موقعیت: انزلی پارکینگ: دارد

فروش ویلا 200 متری در بندر انزلی بندرانزلی

2 ماه قبل
دو خوابه

تعداد اتاق: 2 خوابه متراژ زمین: 200 متراژ بنا: 150 متر موقعیت: انزلی پارکینگ: دارد

دو خوابه

تعداد اتاق: 2 خوابه متراژ زمین: 280 متراژ بنا: 130 متر موقعیت: لشت نشا - زیباکنار پارکینگ: دارد

سه خوابه

تعداد اتاق: 3 خوابه متراژ زمین: 160 متراژ بنا: 150 متر موقعیت: لشت نشا - زیباکنار پارکینگ: دارد

دو خوابه

تعداد اتاق: 2 خوابه متراژ زمین: 270 متراژ بنا: 110 متر موقعیت: خشکبیجار - جیرکویه پارکینگ: دارد

سه خوابه

تعداد اتاق: 3 خوابه متراژ زمین: 350 متراژ بنا: 150 متر موقعیت: لشت نشا - زیباکنار پارکینگ: دارد

سه خوابه

تعداد اتاق: 3 خوابه متراژ زمین: 350 متراژ بنا: 150 متر موقعیت: لشت نشا - زیباکنار پارکینگ: دارد

دیجی ویلا
دیجی ویلا
آگهی فروش 102
آگهی اجاره0

آژانس دیجی ویلا

بندرانزلی

آگهی های فروش

آگهی های اجاره